Tag: 1562

Wojsko kwarciane
Kalendarium historyczne

25 marca 1562 Zygmunt II August utworzył wojsko kwarciane

Tego dnia na mocy decyzji sejmu piotrkowskiego z 1562 roku, król Polski Zygmunt II August utworzył wojsko kwarciane Wojsko kwarciane to oddziały, które wywodziły się z obrony potocznej powstałej na początku XVI wieku, którego celem była obrona południowo-wschodnich granic przed najazdami. Wojsko to miało charakter stały, które podlegało władzy hetmana […]

Artykuły historyczne Nowożytność Slider

Sejm piotrkowski 1562 roku – sądny dzień

Tzw. Sejm piotrkowski zwołany 30 listopada 1562 r. w Piotrkowie miał daleko pomne skutki nie tylko dla ostatnich Jagiellonów. Rozpoczął on realizację postulatów ruchu egzekucyjnego, odebrał królewszczyzny z rąk magnatów oraz utworzył wojsko kwarciane. O wydarzeniach tego właśnie sejmu dowiesz się więcej z poniższego artykułu/ Kształtowanie się ruchu egzekucyjnego Szlachta […]