Wojsko kwarciane

25 marca 1562 Zygmunt II August utworzył wojsko kwarciane

Tego dnia na mocy decyzji sejmu piotrkowskiego z 1562 roku, król Polski Zygmunt II August utworzył wojsko kwarciane

Wojsko kwarciane to oddziały, które wywodziły się z obrony potocznej powstałej na początku XVI wieku, którego celem była obrona południowo-wschodnich granic przed najazdami. Wojsko to miało charakter stały, które podlegało władzy hetmana i utrzymywane z dochodów pochodzących z królewszczyzn.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*