19 lutego 1921 roku zawarto sojusz polsko – francuski

Została podpisana 19 II 1921 r. w Paryżu przez ministrów spraw zagranicznych Eustachego Sapiehę i Aristida Brianda. Oba rządy zobowiązały się do konsultacji we wszystkich sprawach dotyczących polityki zagranicznej, rozwijania stosunków gospodarczych, udzielenia wzajemnej pomocy militarnej w przypadku zaatakowania jednego z sygnatariuszy umowy, zawierania politycznych umów międzynarodowych z krajami Europy Środkowej i Wschodniej po przeprowadzeniu wzajemnych konsultacji. Uzupełnieniem umowy politycznej była tajna konwencja wojskowa podpisana przez Kazimierza Sosnkowskiego i Ferdynanda Focha.

Zdj. Wikimedia Commons – Eustachy Sapieha

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*