22 czerwca 1941 roku rozpoczęła się operacja Barbarossa, czyli atak III Rzeszy na ZSRR

Tego dnia 1941 roku rozpoczęła się operacja Barbarossa, czyli atak III Rzeszy na ZSRR

Operacja Barbarossa była planem ataku III Rzeszy na ZSRR. Wcześniej Niemcy operację planowali 15 maja 1941 roku lecz atak musiał poczekać do czerwca gdyż po obaleniu rządu księcia Pawła Niemcy musieli zaatakować Jugosławię i Grecję.

Atak na Związek Sowiecki był największą i najważniejsza operacją niemiecką podczas II wojny światowej. Porażka na froncie wschodnim zdecydowała ostatecznie o porażce III Rzeszy w całej wojnie. Nazwa operacji pochodzi od przydomku cesarza rzymsko-niemieckiego Fryderyka I Barbarossy. 

Operacja Barbarossa oficjalnie trwała do 5 grudnia 1941 roku. Atak nastąpił o godzinie 3:15 od Bałtyku po Karpaty. Trzy-milionową armię niemiecką wspierało około 250 000 żołnierzy włoskich i 300 000 rumuńskich. W zachodnich rejonach Związku Sowieckiego znajdowało się około 2 500 000 czerwonoarmistów, którzy byli całkowicie zaskoczeni atakiem.

Już w pierwszych dniach kampanii zmasowane naloty Luftwaffe zniszczyły na ziemi lub w powietrzu około 2000 samolotów sowieckich. 3 lipca Józef Stalin wezwał do utworzenia ruchu partyzanckiego i walki przeciwko najeźdźcy. 

Comments are closed.