Tag: Litwa

Interwencja Armii Sowieckiej na Litwie
Kalendarium historyczne

11 stycznia 1991 roku miała miejsce zbrojna interwencja Armii Sowieckiej na Litwie

Tego dnia 1991 roku na Litwie doszło do zbrojnej interwencji Armii Sowieckiej Zbrojna interwencja Armii Sowieckiej na Litwie, czy też wtargnięcie sowieckich oddziałów na Litwę, (tzw. wydarzenia styczniowe), było reakcją na ogłoszenie niepodległości przez ten kraj, będący wówczas formalnie częścią składową ZSRS (Akt Przywrócenia Państwa Litewskiego/Akt 11 Marca). Interwencja była […]

portret gen. Yorcka pędzla Ernsta Gebauera, wikimedia.org
Kalendarium historyczne

30 grudnia 1812 roku została zawarta konwencja w Taurogach

Tego dnia 1812 roku została zawarta prusko-rosyjska konwencja w Taurogach Prusko-rosyjska konwencja w Taurogach została zawarta na końcu 1812 roku. Wojska pruskie w wyniku umów dyplomatycznych były zobowiązane do wystawienia na wojnę z Rosją w 1812 roku własnego korpusu posiłkowego liczącego ok. 25 000 ludzi, który został zgrupowany w X […]

Multimedia

Co w ustroju Polski zmieniała Konstytucja 3 Maja?

Sejm Czteroletni, zwany również Wielkim uchwalił Konstytucję 3 Maja czyli Ustawę rządową w celu ratowania zagrożonej niepodległości państwa polsko-litewskiego. Jego efektem było wprowadzenie reform społecznych i ustrojowych w Rzeczypospolitej. Niestety mimo wielu zbiegów zdarzeń te doniosłe starania spełzły na niczym i ostatecznie konstytucja obowiązywała tylko rok. Jak co roku hucznie […]

Artykuły historyczne Inne Polityka Sarmatikon

Biały Orzeł i Pogoń. Polska i Litwa od braterstwa do sąsiedztwa

W Horodle w 1413 r. rycerstwo polskie, dając swoje herby litewskim bojarom, okazało najwyższy dowód braterstwa. Herb dla rycerza był jak świętość. To Królestwo Polskie, chociaż mniejsze terytorialnie, było lepiej zorganizowane. Niosło pierwiastek cywilizacyjny i brało na siebie główny ciężar obrony obu państw. Aż do samego końca… Związki nie są […]

Inne Wydarzenia

Szczątki średniowiecznego rycerza z mieczem i nożami odnaleziono na dnie litewskiego jeziora

Niesamowite odkrycie w wodach litewskiego jeziora Óswie. Archeolodzy natrafili na osiadłe 500 lat temu na dnie akwenu zwłoki średniowiecznego żołnierza uzbrojonego w miecz i noże, które przez wieki leżały ukryte w mule. Szkielet został odkryty podczas podwodnej inspekcji starego mostu w Dubinkach na jeziorze Óswie leżącego na terenie wschodniej Litwy. […]

Wydarzenia

Znaleziono grób naczelnika powstania styczniowego? Trwają badania

Archeolodzy otworzyli grób Wiktora Kalinowskiego, który był bratem dowódcy powstania styczniowego na Litwie, Wincentego Konstantego Kalinowskiego. W grobie znajdującym się w Świsłoczy na Białorusi 15 km od granicy Polski, badacze odnaleźli dwa szkielety. Ekshumacja nie odbyła się bezpodstawnie, ponieważ wszystkie dowody prowadzą do tezy, że w grobie brata potajemnie pochowano […]