Znaleziono grób naczelnika powstania styczniowego? Trwają badania

Archeolodzy otworzyli grób Wiktora Kalinowskiego, który był bratem dowódcy powstania styczniowego na Litwie, Wincentego Konstantego Kalinowskiego. W grobie znajdującym się w Świsłoczy na Białorusi 15 km od granicy Polski, badacze odnaleźli dwa szkielety. Ekshumacja nie odbyła się bezpodstawnie, ponieważ wszystkie dowody prowadzą do tezy, że w grobie brata potajemnie pochowano bohatera narodowego Polski, Białorusi i Litwy. Wszystko mają potwierdzić badania DNA.

Tereny dzisiejszej Białorusi posiadają wiele miejsc, które nasycone są polskością, ze względu na swoją historie. W jej granicach znajduje się chociażby miasto Oszmiana, które w czasach I Rzeczypospolitej, było miastem powiatowym. Powiat Oszmiański jest wyjątkowy w całej Europie, ponieważ właśnie z niego wywodzi się siedmiu królów, dwie królowe i jeden święty kościoła. Warto również wspomnieć, że to o terenach dzisiejszej Białorusi pisał Adam Mickiewicz: „Litwo ojczyzno moja…”. To tam stoi dom Rejtana, stamtąd pochodzi Tadeusz Kościuszko. Kolejnym przykładem wydarzenia historycznego, które zostawiło mnóstwo śladów polskiej historii, było powstanie styczniowe. Wybuchło w 1863 roku i objęło również starą Litwę, czyli dzisiejszą Białoruś. Symbolem Litwy uwidocznionym przez powstańców na herbie, była Pogoń, która obok Orła Białego i św. Michała Archanioła tworzyła powstańczy herb. Komisarzem Rządu Narodowego w województwie grodzieńskim w czasie powstania, był Wincenty Konstanty Kalinowski. Urodzony 2 lutego 1838 roku w Mostowlanach, herbu Kalinowa, z zawodu dziennikarz i prawnik. Bez wątpienia rewolucjonista, ale także zwolennik uniezależnienia od Rosji, powrotu do państwa polsko-litewskiego. Dla białorusinów jest szczególną postacią, ponieważ jest symbolem aspiracji narodowościowych tego narodu, chronił język białoruski, między innymi poprzez wydawanie pisma w tym języku pt. „Mużyckaja Prauda”. Notabene w tym samym czasie wydawał dwa inne czasopisma w języku polskim. Zdradzony przez jednego ze swoich żołnierzy, został pojmany przez Rosjan. Uwięziony w Wilnie, nie zdradził swoich współpracowników w czasie przesłuchań. Zostaje stracony w upokarzający sposób, przez powieszenie, 22 marca 1864 roku w Wilnie. Ekipa litewskich i białoruskich archeologów, uważa, że potajemnie został pochowany w grobie swojego brata Wiktora. W celu potwierdzenia swojej tezy, na początku lipca przyjechali do Świsłoczy, aby dokonać ekshumacji grobu Wiktora Kalinowskiego, w celu pobrania materiału genetycznego. Jak informuje Białoruskie Radio Racja, gdy w grobie odkryto szczątki dwóch osób, prace wstrzymano. Z Mińska przyjechali kolejni eksperci, którzy wzięli próbki dla analiz, a wykop zasypano. Wyniki badań mają się pojawić na stronie Komitetu Śledczego Białorusi. Nagrobek z krzyżem wróci na miejsce, gdy ziemia osiądzie. Badacz powstania styczniowego Wasil Hierasimczyk twierdzi, że istnieje możliwość, postawieniu nagrobku na niewłaściwej mogile i badania DNA mają to wyjaśnić. Jednak badacze są praktycznie pewni swoich domniemań, o tajemniczym pochówku w grobie brata, ponieważ proces ekshumacji poprzedziło szereg innych badań archeologicznych – Na dzień dzisiejszy archeolodzy i antropolodzy fizyczni z Wilna już faktycznie potwierdzili, że Wincenty Konstanty Kalinowski został pogrzebany na Górze Zamkowej za pomocą innych faktów. Ale nie ostatecznie. Zawsze będą wątpliwości, dlatego trzeba przekonać społeczeństwo, że tam spoczywa Kacpruś, porównując jego DNA z DNA krewnych- mówi Hiersimczyk. Odnaleziono również żyjącą krewną dowódcy powstania, która mieszka przy granicy z Polską, w obwodzie brzeskim.

Piotr Podsiadłowski

Źródłó: belsat.eu
Fot. Komitet Opieki nad Starą Rossą

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*