portret gen. Yorcka pędzla Ernsta Gebauera, wikimedia.org

30 grudnia 1812 roku została zawarta konwencja w Taurogach

Tego dnia 1812 roku została zawarta prusko-rosyjska konwencja w Taurogach

Prusko-rosyjska konwencja w Taurogach została zawarta na końcu 1812 roku. Wojska pruskie w wyniku umów dyplomatycznych były zobowiązane do wystawienia na wojnę z Rosją w 1812 roku własnego korpusu posiłkowego liczącego ok. 25 000 ludzi, który został zgrupowany w X Korpusie Wielkiej Armii.

Prusacy walczyli na lewym skrzydle tj. na terenach dzisiejszej Łotwy i Litwy, jednak nie wykazywali się chęcią walki, co odzwierciedlało też morale innych obywateli Prus, niechętnych wojnie po tej stronie, tj. po stronie Napoleona, w którym widzieli wroga swojej niepodległości. Po nieudanym oblężeniu Rygi wraz z resztą Wielkiej Armii wycofywali się w kierunku Księstwa Warszawskiego.

30 grudnia doszło do podpisania w Taurogach konwencji wojskowej pomiędzy pruskim gen. Yorckiem a Rosjaninem, gen. Dybiczem, która określała stanowisko wojsk pruskich w toczącej się właśnie wojnie jako „neutralne”. Choć fakt ten został przyjęty z radością przez Prusaków, to dwór berliński chciał zachować pozory sojuszu z Napoleonem i oficjalnie potępił zachowanie gen. Yorcka, którego postawił przed sądem polowym.

Była to jedynie gra na zwłokę, bowiem wkrótce na polecenie króla zaczęto formować armię, która razem z Rosjanami uderzyła na Francuzów. Bez wątpienia konwencja w Taurogach jest punktem zwrotnym historii Prus, które dzięki tej decyzji mogły w kilka lat później cieszyć się ze znalezienia w gronie zwycięzców wojny z Napoleonem.

Comments are closed.