Autor: baczkiewicz

Kalendarium historyczne

24 października 1934 roku Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie o ubezpieczeniu społecznym

Podstawy systemu ubezpieczeń społecznych w Europie uformowały się w XIX wieku, z inicjatywy kanclerza Otto von Bismarcka. Dlatego też w odrodzonej Polsce wzorowano się w tej kwestii na rozwiązaniach z zaboru pruskiego. 11 stycznia 1919 roku, Józef Piłsudski wydał dekret o ubezpieczeniach na wypadek choroby. Do czasu rozporządzenia prezydenta Mościckiego, […]

Kalendarium historyczne

24 października 1812 roku miała miejsce bitwa pod Małojarosławcem

Bitwa pod Małojarosławcem – Napoleon po opuszczeniu Moskwy zamierzał skierować się do Księstwa podążając trasą na Kaługę, prowadzącą przez niezłupioną jeszcze Ukrainę. Pod Małojarosławcem, w odległości 103 km na południowy zachód od Moskwy, drogę zastąpiły mu wojska Kutuzowa pod dowództwem gen. Dochturowa. Siłami francuskimi, na które składały się I i […]

Kalendarium historyczne

24 października 1942 roku miał miejsce zamach na Café Club

Café Club – kawiarnia w Warszawie, zlokalizowana na rogu Alej Jerozolimskich i Nowego Światu w kamienicy przy ulicy Nowy Świat 15/17. Podczas II wojny światowej był to lokal rozrywkowy przeznaczony wyłącznie dla Niemców.W nocy z 7 na 8 października 1942 roku AK przeprowadziła akcje przeciwko niemieckiemu transportowi kolejowemu – kryptonim […]

Kalendarium historyczne

23 października 4004 roku przed narodzeniem Chrystusa, wg James’a Usshera, został stworzony świat

23 października 4004 roku przed narodzeniem Chrystusa został stworzony świat – wedle wyliczeń biskupa James’a Usshera. Niektórzy późniejsi komentatorzy podawali nawet konkretne godziny (niestety różnili się w poglądach). Należy jednak pamiętać, że są to wyliczenia dokonane według kalendarza Juliańskiego. James Ussher był kapłanem, prymasem Irlandii, politykiem i historykiem. W roku […]

Kalendarium historyczne

23 października 1812 roku miał miejsce zamach stanu gen. Claude-Francois Maleta

Gen. Claude-Francois Malet, żołnierz okresu Rewolucji zachował swoje republikańskie poglądy również w czasach Konsulatu i Cesarstwa. W 1799r. głosował jako jeden z nielicznych przeciw pełnieniu dożywotniej funkcji konsula przez Bonapartego, podobne zdanie wyraził w referendum w 1804r. Aresztowany w 1807r., został osadzony w więzieniu La Force i przebywał w nim, […]

Kalendarium historyczne

21 października 1805 roku miała miejsce bitwa pod Trafalgarem

Bitwa pod Trafalgarem Było to starcie pomiędzy francusko – hiszpańską flotą admirała Villeneuva (33 okręty) a brytyjskimi siłami admirała Horatio Nelsona (27 statków). Do bitwy doszło w wyniku dążenia Napoleona do inwazji na Anglię, której warunkiem było posiadanie floty w Kanale La Manche. Ta jednak była rozproszona po portach całego […]