23/24 czerwca 1943 roku rozpoczęła się operacja Akcja Werwolf

W nocy z 23/24 czerwca 1943 roku rozpoczęła się operacja „Aktion Werwolf” (pol. akcja Wilkołak)

Werwolf Akcja, „Aktion Werwolf” (pol. akcja Wilkołak) to akcja pacyfikacyjno-wysiedleńcza przeprowadzona przez Niemców na Zamojszczyźnie w czerwcu i sierpniu 1943 roku, podczas której wysiedlono od 30 do 60 000 Polaków ze 171 wsi.

Akcja była realizacją nazistowskiego planu Generalplan Ost, zakładającego zdobycie „przestrzeni życiowej” dla Niemców. Jej celem było całkowite wysiedlenie ludności polskiej z terenu Zamojszczyzny i zasiedlenie go Niemcami. Zasiedlane Niemcami wsie miały być dodatkowo otaczane pasem miejscowości zamieszkiwanych przez Ukraińców i Volksdeutschów. Miały one stanowić strefę ochronną, odgradzając „rasę panów” od ewentualnych ataków polskich partyzantów.

Akcja dowodził SS-Obergruppenführer Odilo Globocnik. Zaangażowano duże siły żandarmerii wojskowej, SS, pomocniczą policję ukraińską oraz 10 000 żołnierzy Wehrmachtu. Operacja Werwolf rozpoczęła się silnym uderzeniem na miejscowości leżące w gminie Aleksandrów. Hitlerowcy łapali ludnośc cywilną, podpalali gospodarstwa oraz mordowali próbujących ucieczki.

Ogółem podczas trwania „Wilkołaka” wysiedlono od 30 do 60 000 osób ze 171 wsi w powiatach – biłgorajskim, tomaszowskim, zamojskim i hrubieszowskim. Ujętych transportowano do obozów przejściowych w Zamościu, Zwierzyńcu i Budzyniu, gdzie po przeprowadzeniu selekcji rasowej transportowano ich dalej zgodnie z grupą kwalifikacyjną do obozów koncentracyjnych, bądź deportowano do pracy przymusowej.

4454 dzieci wywieziono do III Rzeszy, gdzie zostały zgermanizowane. Sprzedawano je niemieckim rodzinom po 100 złotych. Natomiast te nie wykazujące cech aryjskich mordowane były m. in. w KL Kulmhof i KL Auschwitz, niektóre zostały przewiezione do obozu koncentracyjnego dla dzieci w Łodzi.

Comments are closed.