Tag: Kalendarium

Kalendarium historyczne

22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe

Polskie powstanie narodowe przeciwko imperium rosyjskiemu. Powstanie wybuchło z powodu nasilającego się terroru rosyjskiego,. Zostało ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 roku wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie objęło zasięgiem tylko ziemie zaboru rosyjskiego i było największym polskim powstaniem narodowym. Zryw miał charakter wojny partyzanckiej, podczas którego stoczono ok. […]

Kalendarium historyczne

22 stycznia 1869 roku w Pokrowskoje urodził się Grigorij Jefimowicz Rasputin

Ta osnuta legendami postać, została uznana za mnicha pomimo tego, że nigdy nie złożyła żadnych ślubów zakonnych. Ponadto Rasputin posiadł opinię hulaki, jasnowidza, egzorcysty i wędrownego kaznodziei. Jego historia do 1903 roku opiera się w całości na legendach. Dopiero w 1903 roku zawitał w czasie wędrówek po Rosji do Petersburga […]

Kalendarium historyczne

22 stycznia 1943 roku gen. Stefan Rowecki „Grot” – Komendant Główny AK, wydał rozkaz powołujący Kierownictwo Dywersji, czyli tzw. Kedyw

Organizację Kedywu rozpoczęto już pod koniec 1942 roku, jednak to rozkaz nr 84, noszący nazwę „Uporządkowanie odcinka walki czynnej”, stworzył formalne podstawy dla nowej komórki AK, na czele której stanął płk. August Emil Fieldorf „Nil”. Zadaniem Kedywu było prowadzenie akcji dywersyjnych, sabotażowych przeciw okupantowi oraz akcji bojowych. W ramach Kedywu […]

Kalendarium historyczne

22 stycznia 1944 roku wojska alianckie w ramach Operacji Shingle, dokonały lądowania w okolicach włoskiego miasta Anzio

Celem operacji było obejście Linii Gustawa i otwarcie wojskom sprzymierzonym drogi na Rzym. Pierwotny plan Shingle przewidywał lądowanie jednej dywizji, jednak ostatecznie siły alianckie miały się składać z ponad dwóch dywizji piechoty i jednej dywizji pancernej oraz wielu dodatkowych oddziałów. Tuż przed lądowaniem znajdujące się na południu amerykańska 5 Armia […]

Kalendarium historyczne

22 stycznia 1874 roku w Wierzchosławicach koło Tarnowa, urodził się Wincenty Witos

Polski polityk, działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej w okresie: 24.07.1920-13.09.1921, 28.05.1923-14.12.1923 oraz 10.05.1926-14,12.1926. Od 1895 roku członek Stronnictwa Ludowego, w latach 1908-1914 poseł do galicyjskiego Sejmu krajowego, od 1909 do 1931 wójt Wierzchosławic. W latach 1911-1918 Poseł do austriackiej Rady Państwa, od 1914 w PSL „Piast” w Naczelnym […]

Kalendarium historyczne

22 stycznia 1920 roku Antoni Petrykiewicz został pośmiertnie odznaczony przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego orderem Virtuti Militari, stając się najmłodszym w historii kawalerem tego odznaczenia

Antoni Petrykiewicz był jednym z Orląt Lwowskich, uczestnikiem walk w obronie Lwowa w 1918 roku. Został ciężko ranny 23 grudnia 1918 roku broniąc tzw. „Reduty Śmierci” pod Persenówką, zmarł w szpitalu 14 stycznia 1919 roku. W chwili śmierci liczył sobie 13 lat. Antoni Petrykiewicz był uczniem drugiej klasy gimnazjum lwowskiego, […]