Tag: Kalendarium

Aktualności Kalendarium historyczne

29 października 1897 roku urodził się Joseph Paul Goebbels

Joseph Goebbels urodził się w Rheydt. We wczesnej młodości odebrał staranne katolickie wychowanie, uwiecznione ukończeniem w 1916 roku katolickiego gimnazjum. Wtedy też zgłosił się do wojska, jako poborowy. Został jednak odrzucony ze względu na towarzyszący mu od dziecka zespół stopy końsko-szpotawej, uniemożliwiający mu normalne chodzenie – do końca życia, będzie […]

Aktualności Kalendarium historyczne

29 października 1611 roku wzięty do niewoli car Rosji Wasyl IV Szujski złożył w Warszawie hołd królowi Zygmuntowi III Wazie

Hołd miał miejsce w sali senatu Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie  zdetronizowany car Rosji Wasyl IV Szujski wraz z braćmi: Iwanem i Dymitrem, który był dowódcą sił rosyjsko-szwedzkich w bitwie pod Kłuszynem, złożyli hołd królowi Zygmuntowi III Wazie i królewiczowi Władysławowi Zygmuntowiczowi. Jedna z relacji tak oto nazwała to wydarzanie „ [hołd był] aktem tak sławnym, wielkim i nigdy w […]

Aktualności Kalendarium historyczne

28 października 1922 roku wskutek faszystowskiego zamachu stanu, premierem Włoch został Benito Mussolini

Pomimo że Włochy przynależały do grona zwycięzców I wojny światowej wyszły z niej niemal jak przegrani, Włosi mawiali że było to „kalekie zwycięstwo”. Państwo było zadłużone, zginęło 600 tysięcy żołnierzy, a terytorialnych zdobyczy był niemal brak. W kraju nastały czasy kryzysu gospodarczego i demokratycznego systemu władzy. Na popularności zyskiwali komuniści […]

Aktualności Kalendarium historyczne

28 października 1138 roku zmarł Bolesław Krzywousty

Książę małopolski, śląski i sandomierski w latach 1102–1107, książę Polski w latach 1107–1138. Z dynastii Piastów, syn Władysława I Hermana i Judyty Czeskiej, córki króla Czech Wratysława II, ojciec książąt – Władysława II Wygnańca, Bolesława Kędzierzawego, Mieszka III Starego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza II Sprawiedliwego. Bolesław Krzywousty zmarł prawdopodobnie w Sochaczewie. […]

Aktualności Kalendarium historyczne

28 października 1610 roku urodził się książę Kurlandii i Semigalii, Jakub Kettler

Był lennikiem Rzeczypospolitej oraz najwybitniejszym władcą z dynastii Kettlerów. Książę interesował się rozwojem ekonomicznym i w tym celu wpadł na pomysł założenia kompanii dla obsługi handlu z Indiami, Indiami Zachodnimioraz z Afryką. W tym celu w 1647 roku do pomysłu próbował nakłonić Władysława IV. Jednakże, król odmówił. Jakub niezarażony odmowy szukał poparcia na […]

Aktualności Kalendarium historyczne

28 października 1977 roku zmarł Bruno Streckenbach

Bruno urodził się 7 lutego 1902 roku w Hamburgu. Mając 17 lat wstąpił do Freikorpsu, a już w rok później rozpoczął pracę w handlu. Równocześnie ze wstąpieniem do Freikorpsu związał się ze środowiskami nacjonalistycznymi, co w przyszłości miało zaowocować wysokim stanowiskiem w Sztafetach Ochronnych. W 1930 roku wstąpił do NSDAP zostając […]

Kalendarium historyczne

26 października 1939 roku na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października powstało Generalne Gubernatorstwo

Była to jednostka administracyjno-terytorialna, utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939, z mocą obowiązującą od 26 października 1939. W skład GG wchodziły tereny II Rzeczypospolitej, które nie zostały wcielona bezpośrednio do Rzeszy. Quasi państwo jakim było GG zostało podzielone na cztery dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i warszawski, […]

Aktualności Kalendarium historyczne

26 października 1907 roku urodził się Wszechwład Maracewicz

Ukończył Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu i tam otrzymał promocję oficerską. Maracewicz nabierał doświadczenia na różnych jednostkach. Jako podporucznik marynarki, był oficerem wachtowym na szkunerze ORP „Iskra”.Od 1935 służył w dowództwie dywizjonu kontrtorpedowców obejmując stanowisku oficera sygnałowego. W 1936 roku, był już oficerem flagowym dywizjonu.W 1938 roku został oficerem […]