Tag: Kalendarium

Kalendarium historyczne

18 października 1813 roku już trzeci dzień toczyła się bitwa pod Lipskiem

Bitwa pod Lipskiem – Po spokojnej niedzieli, nadszedł czas na konfrontację 160 tys. Francuzów z 300 000 sprzymierzonych. Choć zaplanowali oni atak na 7.00, to przystąpili do niego godzinę później, chociaż w nocy również miały miejsce drobne starcia w Paunsdorf, Klein – Posna, Liebertkwolkwitz, Holzhausen i Zuckelhausen oraz Meusdorf. Pomiędzy […]

Kalendarium historyczne

18 października 1526 roku urodziła się Anna Jagiellonka – Dei gratia Infans Regni Poloniae

Anna Jagiellonka – Córka Zygmunta I Starego i Bony Sforza. Do 1548 roku mieszkała na Wawelu, a po ślubie brata Zygmunta II Augusta z Barbarą Radziwiłłówną, którego nie akceptowała, przeniosła się na Mazowsze, a potem do Wilna i Płocka. Nie wyszła za mąż, gdyż Zygmunt August nie zgodził się na […]

Kalendarium historyczne

18 października 1812 roku miała miejsce bitwa pod Tarutino

Bitwa pod Tarutino – Armia rosyjska Michaiła Kutuzowa (II, III i IV Korpus Piechoty wraz z I i IV Kawalerii) zaskoczyła i zwyciężyła marszałka Murata dowodzącego zdziesiątkowanymi siłami I, II oraz V Korpusu Wielkiej Armii wspomaganymi przez III Korpus Kawalerii. Rosjanie od czasu opuszczenia Moskwy starali się uśpić uwagę dowodzącego […]

Kalendarium historyczne

17 października 1865 roku w Oszmianie urodził się Lucjan Żeligowski

Lucjan Żeligowski – Był  pułkownikiem piechoty Armii Imperium Rosyjskiego oraz generałem broni Wojska Polskiego. Dowódcą Frontu Litewsko-Białoruskiego, przywódcą Litwy Środkowej, inspektorem Armii w Warszawie, ministrem Spraw Wojskowych, posłem na Sejm, członkiem Rady Narodowej RP. Najbardziej znany z tzw. buntu Żeligowskiego (Żeligiady), podczas którego wojsko podległe generałowi zajęło Wilno i jego […]

Kalendarium historyczne

17 października 1975 roku zmarł w Rzymie Jerzy Braun

Żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, w okresie międzywojennym redaktor naczelny Gazety Literackiej i Zet-u. W czasie wojny przywódca podziemnej organizacji Unia, uczestnik powstania warszawskiego oraz ostatni delegat rządu na Kraj. Po wojnie redaktor „Tygodnika Warszawskiego”. Aresztowany w 1948 i skazany na dożywocie, z więzienia wyszedł w roku 1956. W roku 1965 roku […]

Kalendarium historyczne

17 października 1854 roku rozpoczęto oblężenie Sewastopola

Oblężenie Sewastopola – Kiedy wojska sprzymierzonych armii : brytyjskiej, francuskiej i tureckiej wylądowały na Krymie, książę Aleksander Mienszykow stojący na czele armii rosyjskiej podjął nieudaną jednak próbę powstrzymania ich nad Almą. Niedługo po tym wyprowadził on z Sewastopola swój oddział, pozostawiając garnizon pod dowództwem Korniłowa i Nachimowa, będących wówczas w […]

Kalendarium historyczne

17 października 1813 roku drugi dzień „Bitwy Narodów”

Niedziela była raczej spokojna dla obu stron i stanowiła wytchnienie po niezwykle ciężkich bojach dnia poprzedniego. Ponieważ pierwszy dzień walk przyniósł w zasadzie zwycięstwo wojsk napoleońskich nad armią czeską ks. Schwarzenberga, a Francuzi zadali wrogowi znacznie większe straty. Z drugiej strony, ponieważ sprzymierzeni zdobyli punkty umożliwiające im zacieśnienie okrążenia następnego […]