Tag: Kalendarium

Kalendarium historyczne

3 lipca 1866 roku miała miejsce bitwa pod Sadową, w której wojska pruskie pokonały Austriaków

Bitwa pod Sadową – Starcie to było decydującym momentem wojny prusko – austriackiej o hegemonię w Związku Niemieckim. Wojska pruskie przewyższały swoich przeciwników zarówno pod względem liczebnościowym, jak i technologicznym. Do swojej dyspozycji miały nowoczesne karabiny Dreyse M1849, które wystrzeliwały pociski z częstotliwością około 4 razy większą niż broń austriacka. […]

Kalendarium historyczne

3 lipca 1935 roku zwodowano polski transatlantyk MS „Batory”. Bliźniaczy statek MS „Piłsudski”

MS „Batory” – Budowę przypieczętowała umowa między Polskim Transatlantyckim Towarzystwem Okrętowym a włoską stocznią Monfalcone (Cantieri Riuniti dell’Adriatico) podpisana w dniu 29 listopada 1933 roku. PTTO zleciło budowę dwóch dużych jednostek pasażerskich. Wartość kontraktu wynosiła wówczas ok. 1,9 mln dolarów. Dodatkowo między Włochami a Polską podpisano umowę o dostawach węgla […]

Kalendarium historyczne

3 lipca 324 roku doszło do bitwy pod Adrianopolem

Bitwa pod Adrianopolem była starciem zbrojnym podczas wojny domowej w imperium rzymskim. Wzięły w niej udział armie cesarza Konstantyna I Wielkiego i Licyniusza. Do samego konfliktu doszło z powodu nierespektowania przez cesarza Licyniusza postanowień edyktu mediolańskiego z 313 roku. Rozpoczął on prześladowania chrześcijan w obawie, że Ci wesprą w walce […]

Kalendarium historyczne

2 lipca 1861 roku wojska Unii pokonały konfederatów w bitwie nad Hoke’s Run

Bitwa nad Hoke’s Run – Starcie to było jednym z epizodów kampanii o Manassas, a w szerszym ujęciu wojny secesyjnej. Po przebyciu rzeki Potomak, dowodzący wojskami Unii generał Robert Patterson natknął się na oddziały konfederatów pod komendą Thomasa J. Jacksona. Armia generała Pattersona liczyła około 14 300 żołnierzy, natomiast generał […]

Kalendarium historyczne

1 lipca 1863 roku rozpoczęła się bitwa pod Gettysburgiem

Bitwa pod Gettysburgiem – Do bitwy pod Gettysburgiem doszło podczas wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, która toczyła się w latach 1861-1865. Starcie zbrojne było punktem zwrotnym całej wojny. Do czasu spotkania się armii Konfederatów z armią Unii pod Gettysburgiem, wojna toczyła się głównie na terytorium Skonfederowanych Stanów Ameryki w Wirginii. […]

Kalendarium historyczne

1 lipca 1991 roku rozwiązano Układ Warszawski

Układ Warszawski był organizacją państw bloku wschodniego, w którym dominował Związek Radziecki. Powstał w reakcji na powstanie NATO i remilitaryzacji RFN. Miał jednoczyć państwa sprzymierzone z ZSRR (Polskę, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Albanię i NRD). Powstał 14 maja 1955 roku w Warszawie i miał obowiązywać przez 30 lat. W 1985 […]

Leliwa
Kalendarium historyczne

1 lipca 1808 roku urodził się Artur Gołuchowski

Artur Gołuchowski (herbu Leliwa) urodził się 1 lipca 1808 roku. Brał udział w powstaniu styczniowym jako podporucznik w 5 Pułku Ułanów. Walczył w zwycięskich bitwach pod Olszynką Grochowską, Iganiami i w przegranym starciu pod Ostrołęką. Po powstaniu przeniósł się do zaboru austriackiego. Podczas powstania styczniowego był związany ze stronnictwem białych. […]