Tag: Kalendarium

Grób Nieznanego Żołnierza
Kalendarium historyczne

24 stycznia 1925 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę o wzniesieniu w Warszawie Grobu Nieznanego Żołnierza

Grób Nieznanego Żołnierza znajduję się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ideą wybudowania warszawskiego grobu jest uczczenie pamięci poległych żołnierzy w walce o niepodległość Polski. Grób zalicza się do narodowych imponderabiliów, symbolizujących największe poświęcenie. Pierwsze inicjatywy budowy pomnika pojawiły się w 1921 roku, ostatecznie wybudowano go w 1925 roku […]

Bitwa pod Byczyną
Kalendarium historyczne

24 stycznia 1588 roku miała miejsce bitwa pod Byczyną

Bitwa pod Byczyną rozegrała się pomiędzy wojskami Rzeczypospolitej przychylnymi królowi polskiemu Zygmuntowi III Wazie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego, a wojskami pretendenta do tronu polskiego Maksymiliana III Habsburga. Bitwa została stoczona na przedpolach Byczyny, i dzięki udanemu manewrowi oskrzydlającemu, który udało się wykonać podczas mgły, wojska Maksymiliana zostały pokonane. Sam […]

Przywilej budziński
Kalendarium historyczne

24 stycznia 1355 roku został nadany przywilej budziński

Przywilej budziński został nadany w Budzie przez króla Węgier Ludwika Wielkiego (w Polsce znany jako Węgierski albo Andegaweński). Jest uważany za jeden z pierwszych przywilejów szlacheckich. Ludwik zobowiązywał się, w zamian za uznanie za następcę tronu w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego, do nienakładania nowych podatków i pokrywania strat szlachty […]

William Pitt Młodszy
Kalendarium historyczne

23 stycznia 1806 roku zmarł William Pitt Młodszy, dwukrotny premier Wielkiej Brytanii

William Pitt Młodszy, syn Williama Pitta Starszego, urodził się w 1759r. Uważany za jednego z najwybitniejszych angielskich mężów stanu, w latach 1783 – 1801 i 1804 – 1806 pełnił funkcję premiera Wielkiej Brytanii. Twórca reform wewnętrznych i unii brytyjsko – irlandzkiej, zwolennik zniesienia niewolnictwa i równouprawnienia katolików. Stał na czele […]

Ignacy Domeyko
Kalendarium historyczne

23 stycznia 1889 roku zmarł Ignacy Domeyko

Ignacy Domeyko był geologiem, mineralogiem i inżynierem Górnictwa, badaczem Ameryki Południowej. Długoletni rektor Uniwersytetu Chilijskiego, polski i chilijski bohater narodowy Urodził się 31 lipca 1802 roku w Niedzwiadce Wielkiej (ob. Białoruś). Pochodził z rodziny ziemiańskiej Domeyków herbu Dangiel. Ojciec, Hipolit, był prezesem sądu ziemskiego. Zainteresowanie mineralogią obudził w nim już w […]

Wojna polsko-czechosłowacka
Kalendarium historyczne

23 stycznia 1919 roku wojsko czechosłowackie zajęło polską część Śląska Cieszyńskiego zaczynając tym samym tak zwaną wojnę polsko-czechosłowacką

Wojna polsko-czechosłowacka – W połowie grudnia 1918 roku Józef Piłsudski wysłał do prezydenta Czech Tomáša Masaryka oficjalny list z prośbą o rozwiązanie konfliktu drogą negocjacji. Czesi niestety w odpowiedzi zajęli zbrojnie Spisz i Orawę. Wykorzystując chaos , który wówczas panował w Polsce (Wojna polsko-ukraińska, powstanie wielkopolskie i organizowanie struktur państwowych.) […]