Tag: Kalendarium

Kalendarium historyczne

15 maja 1943 roku nad Francją zginął Stefan Pawlikowski

Pułkownik pilot Wojska Polskiego, uczestnik I i II wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej podczas której latał jako pilot 19. Eskadry Myśliwskiej na myśliwcach SPAD VII, między innymi walcząc nad Berezyną w okolicach Borysowa z samolotami sowieckimi eskadry Szyrinkina. We wrześniu 1939 roku dowódca Warszawskiej Brygady Pościgowej. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti […]

Kalendarium historyczne

15 maja 1918 roku zakończyła się wojna domowa w Finlandii

Tuż po uzyskaniu niepodległości (grudzień 1917) Finlandia wpadła w wir wojny domowej, dwóch walczących o władzę frakcji. Z jednej strony stali lewicowi robotnicy i chłopi, wspierani przez komunistów z ZSRR (zw. potocznie czerwonymi), z drugiej prawicowi konserwatyści, którym z pomocą przyszli Niemcy (tzw. biali). Wojna podzieliła kraj na dwie części, […]

Kalendarium historyczne

15 maja 1905 roku w Nevadzie założono Las Vegas

„Miasto Grzechu” na początku swojego istnienia, pełniło funkcję przystanku dla podróżujących na zachód. Dlatego też na początku XX wieku stało się popularnym miastem kolejowym. W roku 1931 zalegalizowano hazard, co przyczyniło się do budowy kasyn oraz hoteli, z których Las Vegas słynie. Największy rozwój przypada na lata 40. Do miasta zaczęli […]

Kalendarium historyczne

15 maja 1548 roku cesarz Karol V Habsburg wydał dekret interim augsburskie

Dekret miał być próbą uregulowania kwestii religijnych w Rzeszy, po przegranej przez obóz ewangelicki I wojnie szmalkaldzkiej. Miało być to tymczasowe rozwiązanie, które miało obowiązywać do zakończenia obrad soboru trydenckiego. Składał się on z dwudziestu sześciu artykułów, które prezentowały naukę katolicką i ograniczały nauki protestanckie.Cesarz zaczął wprowadzać postanowienia siłą, co wywołało sprzeciw […]

Kalendarium historyczne

15 maja 1926 roku zakończyły się walki podczas tzw. przewrotu majowego

W wyniku zamachu i zbrojnego wystąpienia Józef Piłsudski zdobył władzę w II Rzeczypospolitej. Rząd Wincentego Witosa podał się do dymisji, a prezydent Stanisław Wojciechowski złożył swój urząd. W tym samy dniu został powołany pierwszy rząd Kazimierza Bartla, który miał działać tylko do czasu wyboru nowego prezydenta.Na zdjęciu groby żołnierzy poległych […]

Kalendarium historyczne

15 maja 1525 roku miała miejsce bitwa pod Frankenhausen

Było to decydujące starcie w ramach wojny chłopskiej w Niemczech. Powstańcy dowodzeni przez Thomasa Münzera, zostali pokonani przez wojska Jerzego Brodatego, księcia Saksonii i landgrafa heskiego Filipa Wielkodusznego. Bitwa zakończyła się rzezią, w której zginęło 6000 chłopskich żołnierzy. 300 kolejnych straciło życie w egzekucji przeprowadzonej 16 maja. Przywódca powstańców, Münzer, został ujęty, następnie […]

Kalendarium historyczne

15 maja 1807 roku miała miejsce bitwa pod Strugą

Starcie rozegrało się pomiędzy polskimi ułanami z Legii Polsko-Włoskiej a wojskiem pruskim. Była to pierwsza potyczka ułanów z wojskami pruskimi na Śląsku, w której około 280 ułanów pokonało przeważające siły pruskie pod dowództwem majora Losthina (około 1400 żołnierzy i 4 działa). Szarża ułanów rozbiła jazdę prusaków i zmusili ich do odwrotu. Do […]

Kalendarium historyczne

15 maja 1702 roku zmarł Feliks Kazimierz Potocki – hetman wielki koronny i kasztelan krakowski

Urodzony w 1630 roku był synem Stanisława Rewery Potockiego. Brał udział w wyprawie cudnowskiej (1660), w kampanii ukraińskiej 1664 r. w czasie wojny polsko-rosyjskiej. W 1667 r. wziął udział w bitwie pod Podhajcami, a w 1673 r. w bitwie pod Chocimiem. Również uczestniczył w bojach za Jana III Sobieskiego z […]