Autor: Jan Lewandowski

Kalendarium historyczne

20 czerwca 451 roku miała miejsce bitwa na Polach Katalaunijskich

Tego dnia 451 roku miała miejsce bitwa na Polach Katalaunijskich Bitwa na Polach Katalaunijskich to starcie zbrojne między wojskami Hunów pod dowództwem Attyli a wojskami rzymskimi, na czele których stał Flawiusz Aecjusz. Do bitwy doszło podczas najazdy Hunów na Imperium Rzymskie. Zajmowali oni na kolejne tereny oraz niszczyli i plądrowali […]

Kalendarium historyczne

20 czerwca 1863 roku rozegrała się bitwa pod Komorowem

Tego dnia 1863 roku rozegrała się bitwa pod Komorowem podczas powstania styczniowego Bitwa pod Komorowem była jednym z ok. 1200 starć między siłami polskimi a rosyjskimi podczas Powstania Styczniowego. Doszło do niego we wsi Komorów, na terenie dzisiejszego województwa Świętokrzyskiego. Oddział powstańczy liczący ok. 400 osób pod dowództwem Chościakiewicza i […]

Kalendarium historyczne

20 czerwca 1944 roku został rozstrzelany Eugeniusz Świerczewski, agent Gestapo

Tego dnia 1944 roku został rozstrzelany Eugeniusz Świerczewski – agent Gestapo Eugeniusz Świerczewski brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a w czasie dwudziestolecia międzywojennego był żołnierzem w stopniu porucznika. Ponadto był dziennikarzem i krytykiem teatralnym. W trakcie II wojny światowej wstąpił do konspiracji ZWZ-AK i przyjął pseudonim „Gens”. Był żonaty z […]

Kalendarium historyczne

19 czerwca 1943 roku miało miejsce powstanie iwienieckie

Tego dnia 1943 roku miało miejsce powstanie iwienieckie Powstanie iwienieckie to akcja dokonana przez Polski Oddział Partyzancki z Ośrodka AK Stołpce. Po klęsce września 1939 roku powiat stołpecki został zajęty przez ZSRR. Po rozpoczęciu realizacji planu „Barbarossa” 22.VI.1941 roku tereny te zostały włączone pod niemiecki zarząd. W Iwieniecu stacjonowały niemieckie […]

Kalendarium historyczne

19 czerwca 1768 roku miało miejsce oblężenie Baru

Tego dnia 1768 roku miało miejsce oblężenie Baru Oblężenie Baru miało miejsce 19 czerwca. Konfederacja barska została zawiązana 29 lutego 1768 roku w miejscowości Bar. Występowała przeciwko ingerencji rosyjskiej w państwo polskie oraz przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. 19 czerwca została stoczona bitwa między wojskami konfederatów a siłami rosyjskimi i […]

Kalendarium historyczne

19 czerwca 1540 roku miał miejsce pożar Archikatedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

Tego dnia 1540 roku doszło do pożaru w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu Pożar Archikatedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu miał miejsce 19 czerwca 1540 roku. Na miejscu dzisiejszej Archikatedry początkowo stała świątynia, czeska, z apsydą, na planie krzyża łacińskiego. Po roku 1000 ówczesny władca Bolesław Chrobry ufundował kościół […]

Kalendarium historyczne

18 czerwca 1896 roku urodził się Władysław Langner

Tego dnia 1896 roku urodził się Władysław Langner Władysław Langner w latach młodości angażował się w działalność  Drużyn Strzeleckich, a także Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”. Podczas I wojny światowej służył w Legionach Polskich. Po kryzysie przysięgowym walczył w armii austro-węgierskiej we Włoszech. W dwudziestoleciu międzywojennym piastował funkcje dowódców w kilku […]

Kalendarium historyczne

18 czerwca 1155 roku odbyła się koronacja cesarska Fryderyka I Barbarossy

Tego dnia 1155 roku odbyła się koronacja cesarska Fryderyka I Barbarossy Koronacja Fryderyka I Barbarossy odbyła się w 1155 roku. Fryderyk I Barbarossa wywodził się z dynastii Hohenstaufów. Od 1147 nosił tytuł księcia Szwabii, a w 1152 roku został wybrany królem Niemiec. W 1153 r. został zawarty traktat w Konstancy […]