Autor: WojtekG

Kalendarium historyczne

28 lipca 1330 roku zginął car Bułgarii Michał III Szyszman

Michał urodził sie około 1280 roku w rodzinie bułgarskiego bojara Szyszmana. Ojciec Michała, za panowania cara Jerzego Tertera, sprzyjając tatarskiemu Nogajowi utworzył własne państwo w zachodniej cześci Bułgarii. W 1292, po ucieczce Jerzego Tertera, serbski władca Stefan Milutin najechał i podbił ziemie Szyszmana. Dopiero pomoc Nogaja pozwoliła Szyszmanowi odzyskać swoje […]

Kalendarium historyczne

28 lipca 1760 roku urodził się Claude Carra de Saint – Cyr

Za młodu wziął udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W czasie rewolucji stanął po stronie ludu, biorąc udział w pacyfikacji Wandei mianowany do stopnia generała brygady. Następnie przeniesiony do Ministerstwa Wojny, potem chargé d’affaires Francji w Turcji. Po powrocie od 7 II 1800 inspektor przeglądów, 4 lipca tegoż roku […]

Kalendarium historyczne

W dniach 28-30 lipca 1941 roku Niemcy zamordowali 30 przedstawicieli polskiej inteligencji

Do zbrodni doszło w zajętym przez Wehrmacht Krzemieńcu na Wołyniu. Przedstawicieli polskiej inteligencji aresztowano na podstawie listy sporządzonej przez ukraińskich nacjonalistów, wśród aresztowanych było wielu nauczycieli Liceum Krzemienieckiego. W dniach 28-30 lipca Polaków wyprowadzono pod Górę Krzyżową i rozstrzelano, zamordowanych pogrzebali przypędzeni w tym celu Żydzi. Przed śmiercią Polacy byli […]

Kalendarium historyczne

27 lipca 1214 roku doszło do bitwy pod Bouvines

Bitwa rozegrana pomiędzy wojskami francuskimi Filipa Augusta II a tzw. Wielką Koalicją wojsk angielskich, wysłanych przez Jana Bez Ziemi, (dowodził William Longespee, earl Salisbury) wojsk książąt nadreńskich sprzymierzonych z królem angielskim oraz armii Ottona IV, cesarza Niemiec, który również był siostrzeńcem króla angielskiego. Była to jedna z najważniejszych bitew średniowiecza. […]

Kalendarium historyczne

27 lipca 1830 roku wybuchła rewolucja lipcowa

Rewolucja była odpowiedzią na politykę króla Karola X, który starał się odtworzyć absolutyzm we Francji. Władca otaczał się osobami o konserwatywnych poglądach ( tzw. ultrasami), a w chwili ujawnienia liberalnego składu parlamentu skorzystał ze swoich wyjątkowych przywilejów. Były to tzw. ordynanse, czyli dekrety wydawane w sytuacjach szczególnie zagrażających państwu. Król […]