Autor: WojtekG

Kalendarium historyczne

21 grudnia 1867 roku cesarz Austrii Franciszek Józef I przyjął Konstytucję grudniową, która przekształcała cesarstwo w Monarchię Austro-Węgierską

Nadawał ona też Galicji ograniczoną autonomię. Konstytucja ta była elementem ugody pomiędzy Austriakami, a Węgrami, którzy żądali niezależności i niepodległości. Problem ten trwał w cesarstwie już od 1526 roku, tj. od Bitwy pod Mochaczem, kiedy to zmarł Ludwik Jagiellończyk, a tereny te przejęli Habsburgowie. W ostatnich latach jednak działania te […]

Aktualności Kalendarium historyczne

W dniach 9 i 10 grudnia 1939 roku doszło do aresztowania polskich oficerów we Lwowie

Tego dnia w okupowanym polskim mieście NKWD aresztowało około dwóch tysięcy polskich oficerów, których osadzono w poklasztornym więzieniu przy ulicy Kazimierzowskiej (tzw. Brygidkach). Większość oficerów następnie wywieziono w głąb Związku Sowieckiego gdzie zostali zamordowani podczas zbrodni katyńskiej. Pozostali oficerowie, którzy pozostali w Brygidkach do czerwca 1941 roku zostali wymordowani przez […]

Aktualności Kalendarium historyczne

7 grudnia 1764 roku urodził się Claude – Victor Perrin

Odważny, choć niezbyt utalentowany dowódca okresu Rewolucji Francuskiej. Za poparcie udzielone Napoleonowi i pomyślne operowanie korpusem Wielkiej Armii na terenie Prus w 1807r. mianowany marszałkiem. Tak marsz. Victora opisuje G. Macdonell: „Był to mały, gruby mężczyzna, o twarzy okrągłej, rumianej i jowialnej, żołnierz odważny, lecz głupi. Z powodu swego wyglądu, […]

Aktualności Kalendarium historyczne

7 grudnia 1939 roku rozpoczęła się Bitwa pod Suomussalmi

Bitwa została rozegrana w ramach wojny zimowej. Walki trwały od 7 grudnia 1939 roku do 8 stycznia 1940 roku. W wyniku tych potyczek fińskie wojsko odniosło miażdżące zwycięstwo nad znacznie silniejszymi i liczniejszymi wojskami sowieckimi. Finowie do walki wystawili około 11tys. żołnierzy którzy musieli powstrzymać od 45 do 50 tysięcy […]

Aktualności Kalendarium historyczne

4 grudnia 1926 roku powołano Obóz Wielkiej Polski

OWP powołano z inicjatywy członków Związku Ludowo-Narodowego podczas zjazdu w Poznaniu.  Organizacja miała zjednoczyć  prawicowych przeciwników rządzącej sanacji oraz oddziaływać na społeczeństwo w duchu idei narodowej. Liderem organizacji czyli tak zwanym Wielkim Oboźnym został Roman Dmowski, a w skład wielkiej rady, która kierowała obozem oprócz Dmowskiego wchodzili też m.in. Tadeusz […]

Aktualności Kalendarium historyczne

26 listopada 1919 roku urodził się Ryszard Kaczorowski

Polski polityk, działacz społeczny, harcerz i komendant chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku w 1940 roku.  Był członkiem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, był też ostatnim Prezydentem RP na Uchodźstwie piastując ten urząd w latach 1989-1990. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Zginął 10 kwietnia 2010 roku […]

Aktualności Kalendarium historyczne

23 listopada 1897 roku urodził się płk Władysław Liniarski ps. „Mścisław” – oficer Armii Krajowej, organizator i przywódca Armii Krajowej Obywatelskiej

Władysław Liniarski w chwili wybuchu I wojny światowej uczył się w seminarium nauczycielskim. W 1917 roku przystąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Walczył podczas wojny polsko-bolszewickiej jako kapral (awansowany później na oficera) 24 pp. Od 1932 r. pełnił służbę w Dowództwie Okręgu Korpusu Nr IX w Brześciu, a w 1934 r. […]

Aktualności Kalendarium historyczne

W nocy z 22 na 23 listopada 1941 roku, rozpoczęła się akcja odwetowa policji niemieckiej na mieszkańcach poznańskich Krzesin, która w historii jest określana jako akcja Krzesińska

Akcja była niemiecką odpowiedzią na wysłany lokalnemu komendantowi policji anonim z groźbami. W nocy z 22 na 23 listopada (księga parafialna ewangelickiego kościoła na Krzesinach podaje datę z 23 na 24 listopada) Niemcy usunęli siłą z domów mieszkańców Szczepankowa, Krzesin i Krzesinek. Gorsza część akcji krzesińskiej rozpoczęła się następnego dnia […]