Autor: WojtekG

Kalendarium historyczne

1 czerwca 1948 roku w więzieniu we Wronkach skatowano na śmierć płk. Piotra Abakanowicza ps.”Barski”

Skatowano na śmierć płk. Piotra Abakanowicza – Piotr Abakanowicz urodził się 21 czerwca 1890 roku w Warszawie. Był on oficerem lotnictwa w Wojsku Polskim w stopniu podpułkownika. W czasie okupacji niemieckiej w konspiracji. Należał do Narodowych Sił Zbrojnych Związku Jaszczurczego (NSZ-ZJ nie scalonego z AK). Od czerwca do sierpnia 1944 […]

Kalendarium historyczne

1 czerwca 1943 roku Niemcy wymordowali około 200 mieszkańców wsi Sochy na lubelszczyźnie

Sochy – Rzeź rozpoczęła się około godziny 5:30. Najpierw zginęli ludzie idący do pracy w Zwierzyńcu. Wehrmacht rozmieścił swoje stanowiska karabinów maszynowych na wzgórzach, które otaczały wieś, do masakry wsi użyto także samolotów. Według relacji świadków ocalał tylko jeden dom, pozostałe zostały spalone lub zburzone. Po pacyfikacji wsi, mieszkańcy , […]

Kalendarium historyczne

1 czerwca 1946 roku w Jilavie został rozstrzelany Ion Antonescu

Został rozstrzelany Ion Antonescu – Rumuński polityk, marszałek i dyktator tego państwa w latach 1940-1944. Władzę dyktatorską przejął 4 września 1940 roku, którą sprawował przy pomocy organizacji Żelazna Gwardia. Po objęciu władzy oświadczył, ze Rumunia jest gotowa współpracować z III Rzeszą, a 5 września 1940 ogłosił siebie „conducatorem” i pozwolił […]

Kalendarium historyczne

1 czerwca 1434 roku w Gródku zmarł Władysław II Jagiełło

Zmarł Władysław II Jagiełło – Król Polski w latach 1386–1434, wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1392, najwyższy książę litewski w latach 1386–1434. Założyciel dynastii Jagiellonów. Poprzez powiązania rodzinne potomek dynastii Piastów. Za jego panowania państwo polsko-litewskie było największym królestwem świata chrześcijańskiego. Był najdłużej panującym królem Polski – zasiadał […]

Kalendarium historyczne

1 czerwca 1942 roku Niemcy rozpoczęli budowę obozu zagłady w Treblince

Budowa obozu zagłady w Treblince – Obóz zagłady (Treblinka II) wybudowany został przez Niemców obok istniejącego w pobliżu karnego obozu pracy (Treblinka I), który przeznaczony był głównie dla Polaków. W latach 1941-1944 przez Treblinkę I przeszło 10 tys. więźniów, ok. 7,5 tys. zginęło. Treblinka II powstała w ramach „Reinhard Aktion”, […]

Kalendarium historyczne

1 czerwca 1993 roku wojska serbskie przeprowadziły kolejne bombardowanie oblężonego Sarajewa

Bombardowanie Sarajewa – W ciągu 6 dni Sarajewo było bombardowanie dwukrotnie. Za każdym razem ostrzelano jednak obiekty cywilne. Pierwsze bombardowanie miało miejsce 27 maja, kiedy to celem ataku były budynki pomocy społecznej, w których wydawano żywność mieszkańcom oblężonego miasta. W wyniku tego ostrzału zginęło 18 osób stojących w kolejce po […]

Kalendarium historyczne

1 czerwca 1895 roku w Chorobowie koło Brzeżan urodził się Tadeusz Komorowski ps. Bór

Tadeusz Komorowski ps. Bór – Premier Rządu RP, Naczelny Wódz, komendant AK i dowódca Powstania Warszawskiego, kawalerzysta i olimpijczyk. Uczęszczał do gimnazjum we Lwowie ,a po ukończeniu wstąpił do Akademii Wojskowej w Wiedniu ,którą ukończył w 1915 r.Przed wstąpieniem do Wojska Polskiego (listopad 1918) jako oficer kawalerii, walczył w armii […]

Kalendarium historyczne

1 czerwca 1926 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało Ignacego Mościckiego na urząd prezydenta RP, po tym jak Józef Piłsudski odmówił objęcia tej funkcji

Zgromadzenie Narodowe wybrało Ignacego Mościckiego na urząd prezydenta – Mościcki w 1933 roku został również wybrany na II kadencję, piastował urząd prezydenta do 30 września 1939 roku, 13 dni wcześniej został ewakuowany poza granice RP, po tym jak Polska została napadnięta przez Związek Sowiecki. (Źródło zdjęcia: Wikimedia Commons).