Autor: WojtekG

Kalendarium historyczne

6 kwietnia 1528 roku w Norymberdze zmarł Albrecht Dürer

Albrecht urodził się w Norymberdze 21 maja 1471 roku jako syn złotnika. Swoją naukę u mistrzów sztuki niderlandzkiej zaczął w wieku 10 lat. Doskonale znał dzieła van Eycka, ponadto doskonalił technikę rytu.Zasłynął zarówno tworzeniem grafik do poszczególnych ksiąg Pisma Świętego będące drzeworytami (pochodzą z 1498 roku), drzeworytem „Rycerz, śmierć i […]

Kalendarium historyczne

W nocy z 21 na 22 stycznia 1940 roku wybuchło Powstanie czortkowskie, skierowane przeciwko sowieckim wojskom okupacyjnym

Powstanie czortkowskie to polski lokalny zryw wyzwoleńczy, który miał miejsce w nocy z 21 na 22 stycznia 1940 roku w okupowanym przez wojska sowieckie Czortkowie (Obecnie Ukraina). Było to pierwsze antysowieckie powstanie w okresie II Wojny Światowej. Polska ludność mająca dość represji, które trwały od wkroczenia wojsk sowieckich, już w […]

Kalendarium historyczne

21 grudnia 1867 roku cesarz Austrii Franciszek Józef I przyjął Konstytucję grudniową, która przekształcała cesarstwo w Monarchię Austro-Węgierską

Nadawał ona też Galicji ograniczoną autonomię. Konstytucja ta była elementem ugody pomiędzy Austriakami, a Węgrami, którzy żądali niezależności i niepodległości. Problem ten trwał w cesarstwie już od 1526 roku, tj. od Bitwy pod Mochaczem, kiedy to zmarł Ludwik Jagiellończyk, a tereny te przejęli Habsburgowie. W ostatnich latach jednak działania te […]

Aktualności Kalendarium historyczne

W dniach 9 i 10 grudnia 1939 roku doszło do aresztowania polskich oficerów we Lwowie

Tego dnia w okupowanym polskim mieście NKWD aresztowało około dwóch tysięcy polskich oficerów, których osadzono w poklasztornym więzieniu przy ulicy Kazimierzowskiej (tzw. Brygidkach). Większość oficerów następnie wywieziono w głąb Związku Sowieckiego gdzie zostali zamordowani podczas zbrodni katyńskiej. Pozostali oficerowie, którzy pozostali w Brygidkach do czerwca 1941 roku zostali wymordowani przez […]

Aktualności Kalendarium historyczne

7 grudnia 1764 roku urodził się Claude – Victor Perrin

Odważny, choć niezbyt utalentowany dowódca okresu Rewolucji Francuskiej. Za poparcie udzielone Napoleonowi i pomyślne operowanie korpusem Wielkiej Armii na terenie Prus w 1807r. mianowany marszałkiem. Tak marsz. Victora opisuje G. Macdonell: „Był to mały, gruby mężczyzna, o twarzy okrągłej, rumianej i jowialnej, żołnierz odważny, lecz głupi. Z powodu swego wyglądu, […]

Aktualności Kalendarium historyczne

7 grudnia 1939 roku rozpoczęła się Bitwa pod Suomussalmi

Bitwa została rozegrana w ramach wojny zimowej. Walki trwały od 7 grudnia 1939 roku do 8 stycznia 1940 roku. W wyniku tych potyczek fińskie wojsko odniosło miażdżące zwycięstwo nad znacznie silniejszymi i liczniejszymi wojskami sowieckimi. Finowie do walki wystawili około 11tys. żołnierzy którzy musieli powstrzymać od 45 do 50 tysięcy […]

Aktualności Kalendarium historyczne

4 grudnia 1926 roku powołano Obóz Wielkiej Polski

OWP powołano z inicjatywy członków Związku Ludowo-Narodowego podczas zjazdu w Poznaniu.  Organizacja miała zjednoczyć  prawicowych przeciwników rządzącej sanacji oraz oddziaływać na społeczeństwo w duchu idei narodowej. Liderem organizacji czyli tak zwanym Wielkim Oboźnym został Roman Dmowski, a w skład wielkiej rady, która kierowała obozem oprócz Dmowskiego wchodzili też m.in. Tadeusz […]

Aktualności Kalendarium historyczne

26 listopada 1919 roku urodził się Ryszard Kaczorowski

Polski polityk, działacz społeczny, harcerz i komendant chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku w 1940 roku.  Był członkiem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, był też ostatnim Prezydentem RP na Uchodźstwie piastując ten urząd w latach 1989-1990. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Zginął 10 kwietnia 2010 roku […]