Autor: WojtekG

Powstanie czortkowskie
Kalendarium historyczne

W nocy z 21 na 22 stycznia 1940 roku wybuchło powstanie czortkowskie, skierowane przeciwko sowieckim wojskom okupacyjnym

Powstanie czortkowskie to polski lokalny zryw wyzwoleńczy, który miał miejsce w nocy z 21 na 22 stycznia 1940 roku w okupowanym przez wojska sowieckie Czortkowie (Obecnie Ukraina). Było to pierwsze antysowieckie powstanie w okresie II Wojny Światowej. Polska ludność mająca dość represji, które trwały od wkroczenia wojsk sowieckich, już w […]

Kalendarium historyczne

21 grudnia 1867 roku cesarz Austrii Franciszek Józef I przyjął Konstytucję grudniową, która przekształcała cesarstwo w Monarchię Austro-Węgierską

Konstytucja grudniowa –  Nadawał ona też Galicji ograniczoną autonomię. Konstytucja ta była elementem ugody pomiędzy Austriakami, a Węgrami, którzy żądali niezależności i niepodległości. Problem ten trwał w cesarstwie już od 1526 roku, tj. od Bitwy pod Mochaczem, kiedy to zmarł Ludwik Jagiellończyk, a tereny te przejęli Habsburgowie. W ostatnich latach […]

Kalendarium historyczne

W dniach 9 i 10 grudnia 1939 roku doszło do aresztowania polskich oficerów we Lwowie

Tego dnia w okupowanym polskim mieście NKWD aresztowało około dwóch tysięcy polskich oficerów, których osadzono w poklasztornym więzieniu przy ulicy Kazimierzowskiej (tzw. Brygidkach). Większość oficerów następnie wywieziono w głąb Związku Sowieckiego gdzie zostali zamordowani podczas zbrodni katyńskiej. Pozostali oficerowie, którzy pozostali w Brygidkach do czerwca 1941 roku zostali wymordowani przez […]

Kalendarium historyczne

7 grudnia 1764 roku urodził się Claude – Victor Perrin

Claude – Victor Perrin – Odważny, choć niezbyt utalentowany dowódca okresu Rewolucji Francuskiej. Za poparcie udzielone Napoleonowi i pomyślne operowanie korpusem Wielkiej Armii na terenie Prus w 1807r. mianowany marszałkiem. Tak marsz. Victora opisuje G. Macdonell: „Był to mały, gruby mężczyzna, o twarzy okrągłej, rumianej i jowialnej, żołnierz odważny, lecz […]

Kalendarium historyczne

7 grudnia 1939 roku rozpoczęła się bitwa pod Suomussalmi

Bitwa pod Suomussalmi została rozegrana w ramach wojny zimowej. Walki trwały od 7 grudnia 1939 roku do 8 stycznia 1940 roku. W wyniku tych potyczek fińskie wojsko odniosło miażdżące zwycięstwo nad znacznie silniejszymi i liczniejszymi wojskami sowieckimi. Finowie do walki wystawili około 11tys. żołnierzy którzy musieli powstrzymać od 45 do […]

Kalendarium historyczne

4 grudnia 1926 roku powołano Obóz Wielkiej Polski

OWP powołano z inicjatywy członków Związku Ludowo-Narodowego podczas zjazdu w Poznaniu.  Organizacja miała zjednoczyć  prawicowych przeciwników rządzącej sanacji oraz oddziaływać na społeczeństwo w duchu idei narodowej. Liderem organizacji czyli tak zwanym Wielkim Oboźnym został Roman Dmowski, a w skład wielkiej rady, która kierowała obozem oprócz Dmowskiego wchodzili też m.in. Tadeusz […]

Kalendarium historyczne

26 listopada 1919 roku urodził się Ryszard Kaczorowski

Ryszard Kaczorowski – Polski polityk, działacz społeczny, harcerz i komendant chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku w 1940 roku.  Był członkiem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, był też ostatnim Prezydentem RP na Uchodźstwie piastując ten urząd w latach 1989-1990. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Zginął 10 […]

Kalendarium historyczne

23 listopada 1989 roku, Sejm podjął decyzję o likwidacji Urzędu do Spraw Wyznań oraz Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej

Powołany 19 kwietnia 1950 r. Urząd do Spraw Wyznań (UdsW) był wyspecjalizowanym organem władz rządowych do spraw kościelnych i jednocześnie narzędziem aparatu represji państwa wobec kościołów i związków wyznaniowych. Przez cały okres swojego funkcjonowania UdsW współpracował z różnymi organami administracji rządowej, jednak najważniejszym „partnerem” w tej kwestii pozostawał Urząd Bezpieczeństwa. […]