Tag: Konstantyn wielki

Kalendarium historyczne

3 lipca 324 roku doszło do bitwy pod Adrianopolem

Bitwa pod Adrianopolem była starciem zbrojnym podczas wojny domowej w imperium rzymskim. Wzięły w niej udział armie cesarza Konstantyna I Wielkiego i Licyniusza. Do samego konfliktu doszło z powodu nierespektowania przez cesarza Licyniusza postanowień edyktu mediolańskiego z 313 roku. Rozpoczął on prześladowania chrześcijan w obawie, że Ci wesprą w walce […]

Inne Wydarzenia

Odnaleziono nowe pokoje w domu matki Konstantyna Wielkiego

Archeolodzy odkryli nowe pomieszczenia domu św. Heleny w murach bazyliki Santa Croce, w tzw. rzymskiej Jerozolimie. Zdaniem badaczy odnalezione pokoje miały zamieszkiwać panienki, które przebywały wówczas w pałacu świętej Kościoła katolickiego i prawosławnego. Bazylika Świętego Krzyża z Jerozolimy, o której była mowa, została wzniesiona w latach 337-344. Zwana jest także […]

Artykuły historyczne Slider Starożytność

Obraz soboru nicejskiego (325r.) na podstawie Vita Constantini – Euzebiusza z Cezarei

Tematem mojej pracy jest ukazanie soboru nicejskiego na podstawie Vita Constantini Euzebiusza z Cezarei. Pragnę ukazać nie tylko przebieg obrad, ale również zwrócę uwagę na przyczynę zebrania przedstawicieli Kościoła, krótko przedstawię najważniejsze postaci jakie brały udział w tymże zgromadzeniu oraz poddam analizie postanowienia soborowe i credo nicejskie. Zanim jednak do tego […]