Tag: polskie powstania

Powstanie czortkowskie
Kalendarium historyczne

W nocy z 21 na 22 stycznia 1940 roku wybuchło powstanie czortkowskie

Nocą 21 na 22 stycznia 1940 roku wybuchło powstanie czortkowskie, skierowane przeciwko sowieckim wojskom okupacyjnym Powstanie czortkowskie to polski lokalny zryw wyzwoleńczy, który miał miejsce w nocy z 21 na 22 stycznia 1940 roku w okupowanym przez wojska sowieckie Czortkowie (Obecnie Ukraina). Było to pierwsze antysowieckie powstanie w okresie II […]

Zemsta Ludu
Kalendarium historyczne

28 grudnia 1832 roku powstał komitet Zemsta Ludu

Tego dnia 1832 roku Joachim Lelewel i płk. Józef Zaliwski założyli tajny komitet Zemsta Ludu Zemsta Ludu to komitet, który miał na celu zorganizowanie zbrojnej wyprawy do Królestwa Polskiego i wywołanie powstania. W 1833 grupy spiskowców pod dowództwem płk. Zaliwskiego, współinicjatora nocy listopadowej, przedostały się do Królestwa Polskiego chcąc wywołać […]

Powstanie Wielkopolskie
Kalendarium historyczne

27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie

Tego dnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie. Jak doszło do wybuchu powstania wielkopolskiego? Wybuch powstania wielkopolskiego miał miejsce 27 grudnia 1918 roku. Powstanie wielkopolskie to jeden z nielicznych udanych polskich zrywów narodowowyzwoleńczych. Do powstania doszło w wyniku dążenia polskich większości narodowych na zachodzie do przyłączenia ich ziem do odrodzonej Rzeczypospolitej. […]