wybuch powstania warszawskiego

1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 miał miejsce wybuch powstania warszawskiego

Tego dnia o godzinie 17:00 w 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie

Wybuch powstania warszawskiego miał miejsce dokładnie o godzinie 17:00 1 sierpnia 1944 roku. Było to polskie wystąpienie zbrojne przeciw wojskom niemieckim okupującym stolicę Polski.

Zryw był częścią zorganizowanej przez Armię Krajową akcji „Burza”. 1 sierpnia do walk przystąpiło około 30 000 żołnierzy Armii Krajowej. Stan ich uzbrojenia przedstawiał się wręcz tragicznie. Tylko około 10%  żołnierzy posiadało broń.  Powstańcy musieli stawić czoła stałemu garnizonowi niemieckiemu w sile około 20 000 w pełni uzbrojonych ludzi. Ponad połowa z nich była częścią regularnego wojska. 

Niemcy mogli liczyć ponadto na wsparcie jednostek pancernych, artylerii i lotnictwa.

Powstanie Warszawskie – Kto odpowiada za jego wybuch?

Wybuch powstania warszawskiego

1 sierpnia o godz. 17:00 (Godzina „W”) miał miejsce wybuch powstania warszawskiego. Wtedy jednostki Okręgu Warszawskiego AK oraz oddziały dyspozycyjne Komendy Głównej AK zaatakowały niemieckie obiekty we wszystkich dzielnicach okupowanej Warszawy.

Do akcji powstańczej spontanicznie przyłączała się ludność cywilna, która pomagała walczącym w budowaniu barykad, umocnień oraz kopaniu rowów przeciwczołgowych. W Powstaniu Warszawskim oprócz oddziałów Armii Krajowej brali udział również żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) oraz Armii Ludowej (AL).

Niestety wobec małej liczby zrzutów ze strony aliantów oraz  braku pomocy ze strony wojsk sowieckich stojących na prawym brzegu Wisły, 2 października 1944 roku powstanie po 63 dniach walki zakończyło się klęską wojsk powstańczych.

W trakcie ponad dwumiesięcznych walk oddziały powstańcze straciły blisko 16t 000 żołnierzy, z czego 10 000 poległo, a 6 000 zaginęła. Do niemieckiej niewoli trafiło ok. 15 000 żołnierzy (w tym ok. 900 oficerów i 2 000 kobiet). Straty w ludności cywilnej wyniosły od 150 do 200 000 zabitych.

traty niemieckie według różnych źródeł wyniosły od 2 000 do 10 000 poległych żołnierzy.

Podczas walk powstańczych zniszczeniu uległo 25% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. W okresie popowstaniowym, na skutek systematycznego i planowego wyburzania miasta przez Niemców, zniszczeniu uległo ponad 30% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy.

Gdy dodać do tego straty poniesione w wyniku oblężenia miasta we wrześniu 1939 roku i zagłady warszawskiego getta, okazuje się, że wojna przyniosła zniszczenie 84% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. Jeśli przyjąć szacunek dla całego miasta z Pragą włącznie, to wynosił on 65% zabudowy stolicy.

To tylko wpis z kalendarium. Znajdziesz u nas wiele tekstów na temat powstania warszawskiego. Sprawdź jeszcze: Powstanie warszawskie 1944, czyli niepotrzebna rzeźnia

3 komentarze

  1. 63 Dni Chwały

    Cześć i Chwała Bohaterom!

  2. zrozpaczona

    zawdzięczamy im życie i wolny kraj, a w dniu rozpoczęcia ich walki syrena wyje przez mniej niż minutę

  3. Dwieście tysięcy cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego oskarża…

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*