27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie

Powstanie Wielkopolskie to jeden z nielicznych udanych polskich zrywów narodowowyzwoleńczych. Do powstania doszło w wyniku dążenia polskich większości narodowych na zachodzie do przyłączenia ich ziem do odrodzonej Rzeczypospolitej. Decydującym czynnikiem do rozpoczęcia walk był bez wątpienia przyjazd 26 grudnia 1918 r. Ignacego Paderewskiego do Poznania. Ok. 21:10 pojawił się na bocznym dworcu kolejowym. Następnego dnia rozpoczęły się gwałtowne walki w wielu powiatach na spornych ziemiach polsko – niemieckich. Praktycznie do stycznia następnego roku Polacy pod dowództwem mjr S. Taczaka osiągnęli większość wyznaczonych celów i objęli polską administracją wiele ziem w Wielkopolsce i na Pomorzu. W styczniu komendę wojskową objął gen. Józef Dowbor – Muśnicki. Wraz z rozejmem w Trewirze (16 II 1919) walki stopniowo przygasały, a wzdłuż granicy wytyczono linię demarkacyjną. Całkowite ustanie walk nadeszło wraz z podpisaniem traktatu wersalskiego 26 czerwca tegoż roku. W jego wyniku Polsce przyznano 741 km kwadratowych spornych ziem, zaś Republice Weimarskiej 286 km kwadratowych. Swoje zwycięstwo nasi dziadkowie i pradziadkowie okupili stratą 2 000 młodych Wielkopolan.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*