Tag: potop szwedzki

Konfederacja tyszowiecka
Kalendarium historyczne

29 grudnia 1655 roku zawiązała się konfederacja tyszowiecka

Tego dnia 1655 roku zawiązała się konfederacja tyszowiecka Konfederacja tyszowiecka zawiązała się w 1655 roku. Szlachta polska z inicjatywy Stefana Czarnieckiego wraz z hetmanami Stanisławem Rewerą Potockim i Stanisławem Lanckorońskim zawiązała konfederację w Tyszowcach. Miało to miejsce podczas II wojny północnej, tzw. „potopu szwedzkiego„. Głównym jej postanowieniem było wypowiedzenie posłuszeństwa […]

oblężenie Jasnej Góry
Kalendarium historyczne

27 grudnia 1655 roku zakończyło się oblężenie Jasnej Góry

Tego dnia 1655 roku wojska szwedzkie zakończyły nieudane oblężenie Jasnej Góry Oblężenie Jasnej Góry miało miejsce podczas II wojny północnej tzw. Potopu szwedzkiego. Po ponad miesięcznym oblężeniu nękani atakami polskich oddziałów partyzanckich, Szwedzi ustąpili. Obrona Jasnej Góry była przede wszystkim triumfem w wymiarze religijno-symbolicznym. Więcej o obronie Jasnej Góry znajdziesz […]

Aktualności Kalendarium historyczne

6 grudnia 1656 roku podpisano traktat z Radnot

Tego dnia 1656 roku został podpisany traktat z Radnot Traktat z Radnot podpisano w Siedmiogrodzie. Jego sygnatariusze planowali rozbiór Rzeczpospolitej. Ziemiami Rzeczypospolitej, na terytorium której toczyła się II wojna północna (tzw. potop szwedzki), mieli podzielić się król Szwecji Karol X Gustaw, który zatrzymywał dla siebie Prusy Królewskie, Żmudź, Kurlandię, Inflanty, […]

Kalendarium historyczne

30 listopada 1655 roku wydano uniwersał opolski

Tego dnia 1655 roku król Jan Kazimierz wydał uniwersał opolski wzywający poddanych do powstania przeciw Szwedom, podczas tzw. potopu szwedzkiego Uniwersał opolski został wydany w klasztorze franciszkanów w Opolu i zredagowany w czasie odbywającego się w Opolu zjazdu senatorów. Uniwersał był skierowany nie tylko do szlachty ale do wszystkich mieszkańców […]

Herb Kos, rodu Krystian Kalkstein-Stoliński i Fryderyk Wilhem I, źródła zdjęć: Wikimedia Commons
Kalendarium historyczne

28 listopada 1670 roku Krystian Kalkstein-Stoliński został uprowadzony i uwięziony

Tego dnia 1670 roku uprowadzono i uwięziono Krystiana Kalkstein-Stolińskiego Krystian Kalkstein-Stoliński urodził się około 1630 roku w Iławie Pruskiej. Był pułkownikiem wojsk koronnych I Rzeczpospolitej i jednocześnie przywódcą opozycji antybrandenburskiej, a także orędownikiem przyłączenia Prus Książęcych do Polski. Dlaczego został uprowadzony, uwięziony i w końcu stracony? Ojciec Krystiana Kalksteina, Albrecht, […]

Kalendarium historyczne

3 października 1655 roku miała miejsce bitwa pod Wojniczem

Tego dnia 1655 roku rozegrała się bitwa pod Wojniczem Bitwa pod Wojniczem to starcie w ramach wojny polsko-szwedzkiej, tzw. „potopu”. Karol Gustaw dotarł do Krakowa, jednak zanim przystąpił do oblężenia, postanowił rozbić armię Jana Kazimierza. Armią królewską dowodził hetman polny koronny Stanisław Lanckoroński. Postanowił on ukryć się na południe od […]