Wszystkie wpisy

wyspy azorskie
Artykuły historyczne II wojna światowa

„Hawaje” Atlantyku – wyspy azorskie w strategii mocarstw podczas II wojny światowej

Wyspy azorskie – 9 wysp leżących na środkowym Atlantyku zyskało podczas ostatniego światowego konfliktu najwyższe znaczenie w całej swojej historii. Ich geograficzne położenie zadecydowało o tym, że zarówno alianci, jak i III Rzesza widzieli w ich zdobyciu klucz do osiągnięcia strategicznej przewagi nad przeciwnikiem. Prawidła geopolityki sprawiły, że nad przepiękną […]

Włodzimierz Zagórski
Kalendarium historyczne

21 stycznia 1882 roku we Francji, urodził się gen. Włodzimierz Zagórski

Włodzimierz Zagórski był synem powstańca styczniowego, skończył studia prawnicze i handlowe we Francji i Austrii. W 1900 r. rozpoczął służbę w armii austriackiej. W 1910 ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Wiedniu i został szefem sztabu VIII Brygady Piechoty w Krakowie. Zagórski, był funkcjonariuszem II Oddziału Sztabu Generalnego (Evidenzbureau) w Wiedniu. Podlegały […]

Włodzimierz Lenin
Kalendarium historyczne

21 stycznia 1924 roku w Gorkach pod Moskwą zmarł Włodzimierz Lenin

Włodzimierz Lenin – Jego prawdziwe nazwisko to Władimir Iljicz Uljanow. Odpowiedzialny za przygotowanie i kierowanie rewolucją październikową. Był założycielem partii bolszewickiej oraz pierwszym przywódcą Rosji Radzieckiej. Teoretyk i ideolog komunizmu. Po serii wylewów został stopniowo sparaliżowany, utracił mowę i prawdopodobnie funkcje poznawcze. Mimo starań lekarzy nie udało się powstrzymać postępującej choroby, która […]

Janusz Meissner
Kalendarium historyczne

21 stycznia 1901 roku w Warszawie urodził się Janusz Meissner ps. literacki „Porucznik Herbert”

Janusz Meissner- Kapitan pilot Wojska Polskiego, pisarz i dziennikarz. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, III powstania śląskiego oraz II wojny światowej. Odznaczony m.in.: Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Meissner otrzymał również Nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki w […]

Powstanie Styczniowe
Kalendarium historyczne

21 stycznia 1919 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz specjalny o nadaniu weteranom powstania styczniowego uprawnień żołnierzy Wojska Polskiego

Powstanie Styczniowe – Oznaczało to, że weterani mieli prawo do stałej pensji państwowej, noszenia specjalnych fioletowych mundurów i cieszyli się szczególnym szacunkiem społecznym. Powstańców styczniowych na ulicy rozpoznawano po czapkach rogatywkach, które były ozdobione srebrnym orłem lub biało-czerwoną kokardą, która podczas walk stała się ich najbardziej typowym atrybutem. W grudniu […]

Richard D. Winters
Kalendarium historyczne

21 stycznia 1918 roku w Lancaster urodził się major Richard D. Winters

Richard D. Winters – Trzeci dowódca kompanii E drugiego batalionu 506 Pułku Piechoty Spadochronowej będącego częścią 101. Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej. Winters wziął udział w operacji Overlord we Francji, operacji Market Garden w Holandii oraz w obronie belgijskiego miasteczka Bastogne. W czasie wojny został odznaczony […]

Powstanie czortkowskie
Kalendarium historyczne

W nocy z 21 na 22 stycznia 1940 roku wybuchło powstanie czortkowskie, skierowane przeciwko sowieckim wojskom okupacyjnym

Powstanie czortkowskie to polski lokalny zryw wyzwoleńczy, który miał miejsce w nocy z 21 na 22 stycznia 1940 roku w okupowanym przez wojska sowieckie Czortkowie (Obecnie Ukraina). Było to pierwsze antysowieckie powstanie w okresie II Wojny Światowej. Polska ludność mająca dość represji, które trwały od wkroczenia wojsk sowieckich, już w […]