Wszystkie wpisy

Kalendarium historyczne

21 stycznia 1882 roku we Francji, urodził się gen. Włodzimierz Zagórski

Włodzimierz Zagórski był synem powstańca styczniowego, skończył studia prawnicze i handlowe we Francji i Austrii. W 1900 r. rozpoczął służbę w armii austriackiej. W 1910 ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Wiedniu i został szefem sztabu VIII Brygady Piechoty w Krakowie. Zagórski, był funkcjonariuszem II Oddziału Sztabu Generalnego (Evidenzbureau) w Wiedniu. Podlegały […]

Kalendarium historyczne

21 stycznia 1918 roku w Lancaster urodził się major Richard D. Winters

Trzeci dowódca kompanii E drugiego batalionu 506 Pułku Piechoty Spadochronowej będącego częścią 101. Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej. Winters wziął udział w operacji Overlord we Francji, operacji Market Garden w Holandii oraz w obronie belgijskiego miasteczka Bastogne. W czasie wojny został odznaczony Krzyżem za Wybitną Służbę, […]

Kalendarium historyczne

21 stycznia 1901 roku w Warszawie urodził się Janusz Meissner ps. literacki „Porucznik Herbert”

Kapitan pilot Wojska Polskiego, pisarz i dziennikarz. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, III powstania śląskiego oraz II wojny światowej. Odznaczony m.in.: Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Meissner otrzymał również Nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie literatury […]

Kalendarium historyczne

21 stycznia 1793 roku został ścięty króla Francji – Ludwik August XVI

Został ścięty o godzinie 10:22, po ogłoszeniu przez rządzących wówczas zdrady państwa przez Obywatela Kapeta. Już na szafocie od towarzyszącego mu księdza usłyszał, że zniewagi, jakich doświadcza, upodabniają go do Jezusa Chrystusa. Król próbował przed egzekucją przemówić do swego ludu, prosząc Boga, żeby jego krew nie spadła na wszystkich Francuzów, […]

Kalendarium historyczne

W nocy z 21 na 22 stycznia 1940 roku wybuchło Powstanie czortkowskie, skierowane przeciwko sowieckim wojskom okupacyjnym

Powstanie czortkowskie to polski lokalny zryw wyzwoleńczy, który miał miejsce w nocy z 21 na 22 stycznia 1940 roku w okupowanym przez wojska sowieckie Czortkowie (Obecnie Ukraina). Było to pierwsze antysowieckie powstanie w okresie II Wojny Światowej. Polska ludność mająca dość represji, które trwały od wkroczenia wojsk sowieckich, już w […]

Kalendarium historyczne

21 stycznia 1924 roku w Gorkach pod Moskwą zmarł Włodzimierz Lenin

Jego prawdziwe nazwisko to Władimir Iljicz Uljanow. Odpowiedzialny za przygotowanie i kierowanie rewolucją październikową. Był założycielem partii bolszewickiej oraz pierwszym przywódcą Rosji Radzieckiej. Teoretyk i ideolog komunizmu. Po serii wylewów został stopniowo sparaliżowany, utracił mowę i prawdopodobnie funkcje poznawcze. Mimo starań lekarzy nie udało się powstrzymać postępującej choroby, która spowodowała jego śmierć.