Wszystkie wpisy

bitwa pod Chemnitz Johan Banér, Marazzino
Kalendarium historyczne

14 kwietnia 1639 roku rozegrała się bitwa pod Chemnitz

Tego dnia 1639 roku rozegrała się bitwa pod Chemnitz Bitwa pod Chemnitz to starcie w ramach wojny trzydziestoletniej pomiędzy wojskami szwedzkimi dowodzonymi przez Johana Banera a wojskami sasko-cesarskimi pod dowództwem Matthiasa Gallasa i Rudolfa Maraziniego. Szwedzi m.in dzięki liczebnej przewadze jak i świetnemu zastosowaniu artylerii pokonały wojska cesarskie. Kiedy z […]

ugoda sandomierska
Kalendarium historyczne

14 kwietnia 1570 roku została zawarta ugoda sandomierska

Tego dnia 1570 roku została zawarta ugoda sandomierska Ugoda sandomierska to porozumienie pomiędzy wyznaniami reformowanymi w I Rzeczypospolitej: luteranami, kalwinami oraz braćmi czeskimi. W rozmowach nie brali udziału bracia polscy. Celem tej ugody była wspólna obrona przed kontrreformacją i zaprzestanie walk między różnymi wyznaniami protestanckimi. Rozmowy doprowadziły do stworzenia projektu, […]

Bitwa pod Mook
Kalendarium historyczne

14 kwietnia 1574 roku miała miejsce bitwa pod Mook lub Mookerheyde

Tego dnia 1574 roku miała miejsce bitwa pod Mook lub Mookerheyde Bitwa pod Mook lub Mookerheyde to starcie w ramach wojny osiemdziesięcioletniej, pomiędzy wojskami zbuntowanych prowincji Niderlandów a wojskami hiszpańskimi. Mimo początkowego sukcesu Niderlandczyków i przełamaniu linii arkebuzerów, nie zdołali oni sprostać hiszpańskiej piechocie, która w owym czasie była uznawana […]

Chrzest Mieszka I
Kalendarium historyczne

Prawdopodobnie 14 kwietnia 966 roku odbył się chrzest Mieszka I

Tego dnia 966 roku prawdopodobnie Mieszko I został ochrzczony, co jest uznawane za początek chrystianizacji państwa Polskiego Chrzest Mieszka I prawdopodobnie odbył się 14 kwietnia 966 roku. Nie da się jednoznaczne wskazać motywu jakim kierował się książę, źródła z tego okresu nie ukazują takowej motywacji. Wiadomo jedynie, że to małżonka […]

Ludwik Zamenhof
Kalendarium historyczne

14 kwietnia 1917 roku zmarł Ludwik Zamenhof

Tego dnia 1917 roku zmarł w Warszawie Ludwik Zamenhof Ludwik Zamenhof urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku. Był lekarzem okulistą i twórcą sztucznego, międzynarodowego języka esperanto. Zamenhof uważał, że główną przyczyną nieporozumień i sporów między ludźmi jest bariera językowa. Jeden, wspólny język miał być jej rozwiązaniem. W 1885 […]

Wojna polsko – austriacka
Kalendarium historyczne

14 kwietnia 1809 roku rozpoczęła się wojna polsko-austriacka

Tego dnia 1809 roku rozpoczęła się wojna polsko-austriacka Wojna polsko-austriacka w ramach wojen napoleońskich była częścią konfliktu pomiędzy wojskami V koalicji antyfrancuskiej a wojskami napoleońskiej Francji, która rozegrała się w 1809 roku pomiędzy wojskami Księstwa Warszawskiego a wojskami Austrii. Dwór wiedeński rozgoryczony ponoszonymi od kilkunastu lat upokarzającymi porażkami, szczególnie w […]