Wszystkie wpisy

Ignacy Domeyko
Kalendarium historyczne

23 stycznia 1889 roku zmarł Ignacy Domeyko

Ignacy Domeyko był geologiem, mineralogiem i inżynierem Górnictwa, badaczem Ameryki Południowej. Długoletni rektor Uniwersytetu Chilijskiego, polski i chilijski bohater narodowy Urodził się 31 lipca 1802 roku w Niedzwiadce Wielkiej (ob. Białoruś). Pochodził z rodziny ziemiańskiej Domeyków herbu Dangiel. Ojciec, Hipolit, był prezesem sądu ziemskiego. Zainteresowanie mineralogią obudził w nim już w […]

William Pitt Młodszy
Kalendarium historyczne

23 stycznia 1806 roku zmarł William Pitt Młodszy, dwukrotny premier Wielkiej Brytanii

William Pitt Młodszy, syn Williama Pitta Starszego, urodził się w 1759r. Uważany za jednego z najwybitniejszych angielskich mężów stanu, w latach 1783 – 1801 i 1804 – 1806 pełnił funkcję premiera Wielkiej Brytanii. Twórca reform wewnętrznych i unii brytyjsko – irlandzkiej, zwolennik zniesienia niewolnictwa i równouprawnienia katolików. Stał na czele […]

Henryk Samsonowicz
Kalendarium historyczne

23 stycznia 1930 roku w Warszawie urodził się wybitny mediewista, profesor Henryk Samsonowicz

Henryk Samsonowicz – Jego kariera naukowa zaczęła się w 1954 roku otrzymaniem stopnia doktora za pracę pod tytułem „Rzemiosło wiejskie w Polsce w XIV-XVI wieku”. Cztery lata później za pracę „Badania nad kapitałem mieszczańskim Gdańska w drugiej połowie XV wieku” uzyskał habilitację. W tym czasie był już pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, […]

II rozbiór Polski
Kalendarium historyczne

23 stycznia 1793 roku miał miejsce II rozbiór Polski

II rozbiór Polski – Caryca Rosji Katarzyna II oraz król Prus Fryderyk Wilhelm II podpisali w Petersburgu traktat podziałowy ziem Rzeczpospolitej. Traktat został poprzedzony groźbą wycofania Królestwa Prus z koalicji antyfrancuskiej, przy jednoczesnym domaganiu się Fryderyka Wilhelma II przyłączenia Wielkopolski do jego państwa. Wkrótce żądanie to przekształciło się w skierowaną […]

Wojna polsko-czechosłowacka
Kalendarium historyczne

23 stycznia 1919 roku wojsko czechosłowackie zajęło polską część Śląska Cieszyńskiego zaczynając tym samym tak zwaną wojnę polsko-czechosłowacką

Wojna polsko-czechosłowacka – W połowie grudnia 1918 roku Józef Piłsudski wysłał do prezydenta Czech Tomáša Masaryka oficjalny list z prośbą o rozwiązanie konfliktu drogą negocjacji. Czesi niestety w odpowiedzi zajęli zbrojnie Spisz i Orawę. Wykorzystując chaos , który wówczas panował w Polsce (Wojna polsko-ukraińska, powstanie wielkopolskie i organizowanie struktur państwowych.) […]

Powstanie styczniowe
Kalendarium historyczne

22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe

Powstanie styczniowe – Polskie powstanie narodowe przeciwko imperium rosyjskiemu. Powstanie wybuchło z powodu nasilającego się terroru rosyjskiego,. Zostało ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 roku wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie objęło zasięgiem tylko ziemie zaboru rosyjskiego i było największym polskim powstaniem narodowym. Zryw miał charakter wojny partyzanckiej, podczas […]

Grigorij Jefimowicz Rasputin
Kalendarium historyczne

22 stycznia 1869 roku w Pokrowskoje urodził się Grigorij Jefimowicz Rasputin

Grigorij Jefimowicz Rasputin – Ta osnuta legendami postać, została uznana za mnicha pomimo tego, że nigdy nie złożyła żadnych ślubów zakonnych. Ponadto Rasputin posiadł opinię hulaki, jasnowidza, egzorcysty i wędrownego kaznodziei. Jego historia do 1903 roku opiera się w całości na legendach. Dopiero w 1903 roku zawitał w czasie wędrówek […]