Wszystkie wpisy

Leliwa
Kalendarium historyczne

1 lipca 1808 roku urodził się Artur Gołuchowski

Artur Gołuchowski (herbu Leliwa) urodził się 1 lipca 1808 roku. Brał udział w powstaniu styczniowym jako podporucznik w 5 Pułku Ułanów. Walczył w zwycięskich bitwach pod Olszynką Grochowską, Iganiami i w przegranym starciu pod Ostrołęką. Po powstaniu przeniósł się do zaboru austriackiego. Podczas powstania styczniowego był związany ze stronnictwem białych. […]

Kalendarium historyczne

1 lipca 1991 roku rozwiązano Układ Warszawski

Układ Warszawski był organizacją państw bloku wschodniego, w którym dominował Związek Radziecki. Powstał w reakcji na powstanie NATO i remilitaryzacji RFN. Miał jednoczyć państwa sprzymierzone z ZSRR (Polskę, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Albanię i NRD). Powstał 14 maja 1955 roku w Warszawie i miał obowiązywać przez 30 lat. W 1985 […]

Kalendarium historyczne

1 lipca 1863 roku rozpoczęła się bitwa pod Gettysburgiem

Bitwa pod Gettysburgiem – Do bitwy pod Gettysburgiem doszło podczas wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, która toczyła się w latach 1861-1865. Starcie zbrojne było punktem zwrotnym całej wojny. Do czasu spotkania się armii Konfederatów z armią Unii pod Gettysburgiem, wojna toczyła się głównie na terytorium Skonfederowanych Stanów Ameryki w Wirginii. […]

Kalendarium historyczne

1 lipca 1942 roku w Nowym Jorku samobójczą śmiercią zginał Bolesław Wieniawa-Długoszowski

Bolesław Wieniawa-Długoszowski – Jedna z najbarwniejszych postaci II RP. Pierwszy ułan Rzeczpospolitej, znany z umiłowania kobiet, koni i hucznej zabawy. Generał dywizji Wojska Polskiego, dyplomata i osobisty adiutant Józefa Piłsudskiego Generał popełnił samobójstwo, skacząc z tarasu usytuowanego na trzecim piętrze swojego domu, przy ulicy Riverside Drive 3 w Nowym Jorku. […]

Kalendarium historyczne

1 lipca 1906 roku w Pacewiczach na Wileńszczyźnie urodził się Maciej Kalenkiewicz ps. „Kotwicz”

Maciej Kalenkiewicz – Podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, cichociemny, żołnierz Armii Krajowej, dowódca partyzancki w Okręgu Nowogródek. Maciej Kalenkiewicz pochodził z rodziny szlacheckiej, herbu Kotwicz. Matka Helena z domu Zawadzka, ojciec Jan Kalankiewicz był posłem na sejm w latach dwudziestych z listy Narodowej Demokracji.Ukończył szkołę w Wilnie i wstąpił do Korpusu […]

Kalendarium historyczne

1 lipca 1656 roku wojska króla Jana Kazimierza odbiły Warszawę z rąk Szwedów

Odbicie Warszawy z rąk Szwedów – Oblężenie garnizonu szwedzkiego rozpoczęło się 24 kwietnia, kiedy to pod mury Warszawy przybyły oddziały litewskie pod dowództwem Pawła Sapiehy. Jednakże nie dysponując artylerią i piechotą ograniczyły się jedynie do blokady miasta. Dopiero w połowie maja nadeszła armia koronna. Pod koniec czerwca wojska Rzeczypospolitej liczyły […]

Kalendarium historyczne

1 lipca 1569 roku nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie unii Polski z Litwą, przez członków sejmu koronnego i litewskiego

Unia Lubelska – Akt unii stwierdzał, że powstaje „jedna spolna Rzeczpospolita, która się ze dwu Państw i Narodów w jeden lud zniosła i spoiła”Jednak nadal istniały dwa państwa – Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie. Wspólny dla obu państw miał być władca i sejm. Posłowie i senatorzy mieli tworzyć wspólną izbę […]

Kalendarium historyczne

1 lipca 1916 roku rozpoczęła się bitwa nad Sommą

Bitwa nad Sommą – Podczas konferencji w 1915 roku, przywódcy wojsk alianckich podjęli decyzję o przeprowadzeniu w roku kolejnym, kontrofensywy nad rzeką Sommą, której dokonać miały wojska francuskie i brytyjskie. Jednak przeprowadzony w międzyczasie przez Niemców atak na Verdun, zrzucił główny ciężar przygotowań walk nad Sommą na Brytyjczyków. Głównym założeniem […]