Wszystkie wpisy

Kalendarium historyczne

18 stycznia 1654 roku została zawarta ugoda perejasławska

Była to ugoda zawarta pomiędzy pomiędzy Radą Kozacką, a przedstawicielem cara rosyjskiego Aleksego I, Wasylem Buturlinem. Oddawała ona pod władzę cara znajdującą się w granicach Rzeczypospolitej Ukrainę. Hetman kozacki od tej pory znajdował się pod protekcją cara, wraz z Ukrainą. Zachowali oni prawo wybory hetmana kozackiego oraz car obiecał powiększenie rejestru […]

Kalendarium historyczne

18 stycznia 1926 roku do Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przybył pierwszy polski oddział

Żołnierze przybyli o godzinie 14:00, na pokładzie polskiego trałowca ORP Mewa. Było ich 21, (1 oficer, 4 podoficerów oraz 16 szeregowców). Oddział, który dwa dni później rozpoczął służbę wartowniczą został wystawiony przez 4 Dywizję Piechoty i dowodził nim Porucznik Stefan Konieczny. (Na zdjęciu: ORP Mewa. Źródło zdjęcia: Wikipedia).

Kalendarium historyczne

18 stycznia 1493 roku rozpoczęły się obrady Sejmu Walnego, który jest uważany za pierwszy Parlament

Sejm zebrał się w Piotrkowie, został poprzedzony sejmikami, na których wybrano przedstawicieli spośród szlachty. Ta reprezentacja utworzyła Izbę Poselską, która podczas sejmu obradował wraz z Senatem. Wydarzenie to uważane jest za początek sejmu polskiego. Mimo tak doniosłego przedsięwzięcia sejm nie podjął zasadniczych decyzji. Uchwalono tylko podatki i potwierdzono przywileje.

Kalendarium historyczne

18 stycznia 1520 roku miała miejsce bitwa pod Pasłękiem

Była to bitwa w ramach ostatniej wojny z Zakonem krzyżackim 1519 – 1521 r. Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Albrecht Hohenzollern chciał zaatakować rozstawiony nieopodal obóz wojskowy, w którym obozowały wojska koronne. Jego wojsko w sile około 1300 żołnierzy zrobiło w tym celu wypad z miasta, który zakończył się fiaskiem. Wielki […]

Kalendarium historyczne

18 stycznia 1951 roku w Warszawie został zamordowany porucznik Stefan Bronarski Ps. „Liść”, „Ordon”, „Zygmunt”, „Roman”

Żołnierz Tajnej Armii Polskiej (TAP), Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), Armii Krajowej (AK) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Był komendantem okręgu XXIII NZW Mazowsze Zachodnie w latach 1946-1948. 26 września 1948 roku został aresztowany przez UB wraz z pozostałymi członkami komendy Okręgu Mazowsze oraz oskarżony o udział w „nielegalnych organizacjach AK […]

Kalendarium historyczne

17 stycznia 1650 roku w Krakowie zmarł Tomasz Dolabella – jeden z najwybitniejszych malarzy polskiego baroku

Służył on aż trzem królom z dynastii Wazów (Zygmuntowi, Władysławowi i Janowi Kazimierzowi). Dał też początek polskiemu malarstwu historyczno-batalistycznemu, dlatego warto poświęcić mu osobny wpis. Dolabella jak można wywnioskować po nazwisku był Włochem, pochodzącym z okolic Wenecji. Tam też uczył się swego fachu, który dał mu sławę w Rzeczpospolitej. W […]

Kalendarium historyczne

17 stycznia 1732 roku urodził się Stanisław August Poniatowski

Stanisław August Poniatowski, Przyszły król Polski był synem Stanisława, polityka i pisarza. Jego pradziadkiem był Jan Andrzej Morsztyn. Brał udział w wojnie o sukcesję austriacką, wraz z wojskami rosyjskimi. Został sympatykiem Familii Czartoryskich i dzięki jej wsparciu wyjechał w 1755 r. do Petersburga, jako sekretarz posła angielskiego. Tam nawiązał romans z […]