Leszek czarny

7 marca 1280 roku rozpoczęła się wyprawa odwetowa na Ruś

Tego dnia 1280 roku książę krakowski Leszek Czarny wyruszył z wyprawą odwetową na Ruś

Wyprawa odwetowa na Ruś to odpowiedź na wyprawę łupieżczą księcia halickiego Lwa Daniłowicza i jego sprzymierzeńców na Małopolskę.

Wojska księcia krakowskiego spustoszyły Ruś, aż po Lwów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*