Tag: Leszek Czarny

bitwa pod Siewierzem
Kalendarium historyczne

26 lutego 1289 roku miała miejsce bitwa pod Siewierzem

Tego dnia 1289 roku miała miejsce bitwa pod Siewierzem Bitwa pod Siewierzem to stracie o tron krakowski po śmierci Leszka Czarnego, pomiędzy koalicją kujawsko-mazowiecką Bolesława II, księcia Płocka i Władysława Łokietka a siłami Henryka IV Probusa, księcia wrocławskiego. Bitwę wygrali Bolesław II i Władysław Łokietek, jednak nie udało im się […]

Bitwa pod Goźlicami koło Koprzywnicy
Kalendarium historyczne

23 lutego 1280 roku miała miejsce bitwa pod Goźlicami koło Koprzywnicy

Tego dnia 1280 roku miała miejsce bitwa pod Goźlicami koło Koprzywnicy Bitwa pod Goźlicami koło Koprzywnicy rozegrała się w XIII wieku. Wojska polskie księcia Leszka Czarnego pobiły wojska tatarsko-ruskie dowodzone przez księcia halicko-włodzimierskiego Lwa Daniłowicza. „Wojsko Leszka Czarnego w cudowny sposób zwycięża księcia Rusi Lwa, który z wielkimi siłami wtargnął […]