Tag: ordery

Kalendarium historyczne

18 maja 1909 roku ustanowiono Order Cyryla i Metodego

Tego dnia 1909 roku król Bułgarów Ferdynand I Koburg ustanowił Order Cyryla i Metodego Order Cyryla i Metodego został ustanowiony dla upamiętnienia słowiańskich misjonarzy z przełomu IX i X wieku, oraz dla uczczenia ogłoszenia Bułgarii królestwem i wyzwolenia spod panowania Imperium Osmańskiego. Do roku 1946 było to najwyższe jednoklasowe bułgarskie […]

Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika
Kalendarium historyczne

7 maja 1765 roku ustanowiono Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika

Tego dnia 1765 roku król Polski Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika był drugim w hierarchii Polskich Znaków Zaszczytnych (za Orderem Orła Białego) i przeznaczony był dla nagradzania osób zasłużonych wobec monarchy, które nie mogły otrzymać Orderu Orła Białego. Ustanowił go Stanisław […]

Order Podwiązki
Kalendarium historyczne

23 kwietnia 1348 roku Edward III ustanowił Order Podwiązki

Tego dnia 1348 roku król Anglii Edward III ustanowił Order Podwiązki Order Podwiązki, pełna nazwa angielska: The Most Noble Order of the Garter. Jest to najważniejszy order istniejący w Anglii. W hierarchii starszeństwa orderów świata zajmuje drugie miejsce po papieskim Orderze Chrystusa. Jedna z legend o powstaniu Orderu Podwiązki głosi, […]

Order Lenina
Kalendarium historyczne

6 kwietnia 1930 roku ustanowiono Order Lenina

Tego dnia 1930 roku Prezydium Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR ustanowiło Order Lenina Order Lenina to odznaczenie jednostopniowe, znajdujące się na drugim miejscu w hierarchii orderów ZSRR, zaraz za Orderem Zwycięstwa (nadawanym tylko za II Wojnę światową). Order mógł dostać każdy, od pracownika fabryki, przez jednostkę wojskową po miasto lub okręg […]

order Żelaznego Krzyża
Kalendarium historyczne

10 marca 1813 roku Fryderyk Wilhelm III ustanowił order Żelaznego Krzyża

Tego dnia 1813 roku we Wrocławiu król Prus Fryderyk Wilhelm III ustanowił order Żelaznego Krzyża Najbardziej zmilitaryzowane państwo Europy cierpiało na brak odznaczeń egalitarnych, które można było nadawać nawet szeregowym. Z tego też powodu, jak i dla podtrzymania antyfrancuskich nastrojów panujących w społeczeństwie ustanowiono order Żelaznego Krzyża. Zgodnie z założeniem, […]

Order Złotego Runa
Kalendarium historyczne

10 stycznia 1430 ustanowiono Order Złotego Runa

Tego dnia książę Burgundii Filip Dobry ustanowił Order Złotego Runa Order Złotego Runa należy do grupy najstarszych i najbardziej cenionych wyróżnień honorowych na świecie. Nadawany przez Królestwo Hiszpanii oraz dom habsburski jako najwyższe odznaczenie. Na chwałę domu Burgundii… Order Złotego Runa – historia powstania Order Złotego Runajest symbolem założonego w […]

Kalendarium historyczne

1 listopada 1705 roku August II Mocny ustanowił Order Orła Białego

Tego dnia 1705 roku król Polski August II Mocny w Tykocinie ustanowił Order Orła Białego Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny. Nadawany jest najwybitniejszym […]