18 maja 1909 roku ustanowiono Order Cyryla i Metodego

Tego dnia 1909 roku król Bułgarów Ferdynand I Koburg ustanowił Order Cyryla i Metodego

Order Cyryla i Metodego został ustanowiony dla upamiętnienia słowiańskich misjonarzy z przełomu IX i X wieku, oraz dla uczczenia ogłoszenia Bułgarii królestwem i wyzwolenia spod panowania Imperium Osmańskiego.

Do roku 1946 było to najwyższe jednoklasowe bułgarskie odznaczenie. Order jest nadawany jedynie głowom państw i najwyższym dostojnikom państwowym, zarówno Bułgarom jak i cudzoziemcom, przy czym liczba bułgarskich kawalerów orderu nie może przekroczyć w jednym czasie 15 osób. Odznakę orderu stanowił błękitny emaliowany, złoty krzyż, z umieszczonymi między ramionami płomieniami z czerwonej emalii, na których umieszczona została złota lilia heraldyczna.

Na środku krzyża na okrągłym medalionie umieszczono portret Cyryla i Metodego na szafirowym tle. Dokoła medalionu umieszczono łaciński napis EX ORIENTE LUX (światło ze wschodu). Na rewersie odznaki natomiast umieszczono ukoronowany monogram Ferdynanda I wraz z napisem: XVIII MAIUS MDCCCCIX (18 maja 1909).

Krzyż ma wymiary 75 x 75 milimetrów i noszony jest na łososiowej wstędze szerokości 100 milimetrów z prawego ramienia na lewy bok. Drugą część odznaczenia stanowi gwiazda orderu o wymiarach 100×100 milimetrów. Ma kształt złotego krzyża maltańskiego, z umieszczonymi między ramionami płomieniami z czerwonej emalii, z umieszczoną na nich złotą lilią heraldyczną. Na środku gwiazdy widnieje głowa serafina otoczona sześcioma skrzydłami z czerwonej emalii.

Comments are closed.