Warszawski Marymont

Obecnie osiedle – a dawniej? Jak wyglądało, z czego słynęło to miejsce? I skąd nazwa „Marymont”?

Jan III Sobieski wyruszający z Wilanowa na polowanie. Obraz Józefa Brandta. Wikimedia Commons.
Jan III Sobieski wyruszający z Wilanowa na polowanie. Obraz Józefa Brandta. Wikimedia Commons.

Dębowe lasy, stawy, łąki i pola – w XVII wieku to przedpola Warszawy. To właśnie tu przyjeżdżał Jan III Sobieski – jeszcze jako hetman – na łowy i nabożeństwa do pobliskiego klasztoru Kamedułów. W pamiętnikach sekretarza królewskiego, Kazimierza Sarneckiego, pod datą 26 maja 1693 roku znajdujemy taki opis:

król jm. po mszy zaraz na polowanie wyjechał i za stawkami zjadłszy polowy obiad, pomknąwszy się dalej za Marymont królowej jm., tam polował; liszkę jedną uszczwał i dwóch zająców.

Królewskie porządki…

Gdy Jan Sobieski został królem, odkupił od zakonników posiadłość na terenie wsi Pólkowo i wybudował tu piękny pałacyk dla swej ukochanej żony – Marysieńki. Królowa – z j. francuskiego – nazwała go „Marie Mont”, czyli „Góra Marii”, co w spolszczeniu dało nazwę – Marymont.

Teren posiadłości królewskiej. Granice biegły: na południu wzdłuż ul. Bieniawskiej do skrzyżowania ul. Marii Kazimiery z ul. Potocką, od wschodu wzdłuż  ul. Jelinka, z zachodu wzdłuż ul. Marymonckiej. Na północy granicę wyznaczał Las Bielański. Na podstawie Google.maps.
Teren posiadłości królewskiej. Granice biegły: na południu wzdłuż ul. Bieniawskiej do skrzyżowania ul. Marii Kazimiery z ul. Potocką, od wschodu wzdłuż ul. Jelinka, z zachodu wzdłuż ul. Marymonckiej. Na północy granicę wyznaczał Las Bielański. Na podstawie Google.maps.

Pokoje, salony, gabinety…

Sztych G. Bodenera na podstawie rysunku J.S. Mocka z 1730 r. Wikimedia Commons
Sztych G. Bodenera na podstawie rysunku J.S. Mocka z 1730 r. Wikimedia Commons

Pałac był wysokiej klasy dziełem architektonicznym, został zaprojektowany przez architekta królewskiego – Tylmana z Gameren. Budowla została usytuowana na około 10-metrowym wzgórzu na dwustopniowym tarasie. Forma pałacu to sześcian z zewnętrznymi schodami, nakryty dachem namiotowym, zwieńczony wieżyczką z figurą orła. Na parterze znajdowało się kilka pokoi, a na piętrze – reprezentacyjna sala. Miała ona kształt krzyża, gdyż w narożnikach znajdowały się małe gabinety. Z tej sali rozpościerał się przepiękny widok na Wisłę, młyny na Rudawce i Las Bielański. Pałac od samego początku pełnił funkcję letniej rezydencji.

One Comment

  1. Piotr Wierzbicki

    […]W tym pałacu, w roku 1683, doszło do historycznego spotkania króla Jana III Sobieskiego z posłem austriackim – Wilczkiem[…] Sądzę, że wątpię. Spotkanie w Marymoncie pewnie się odbyło, ale raczej nie w pałacyku – większość źródeł jego datę budowy umieszcza dopiero w latach 90-tych XVII w. Mury pałacyku są zresztą zachowane do dziś w bryle kościoła Matki Bożej Królowej Polski. Ostatnie zdjęcie nie przedstawia budynku należącego do kompleksu pałacowego, to jakiś fort z XIX w. Budynek, o którym piszecie stoi co prawda do dziś, ale po przebudowie XIX-wiecznej jest o wiele dłuższy niż pierwotnie. Załączam zdjęcie, prawa część to właśnie jeden z tych pawilonów gospodarczych z czasów Sobieskich.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*