Czy wiesz na czym polegała akcja „Jodła”?

Akcja „Jodła” pierwotnie nazwana akcją „Wrzos” – została zmieniona po ucieczce na Zachód płk. Ryszarda Kuklińskiego.

Operacja miała na celu zatrzymanie i umieszczenie w specjalnie przygotowanych aresztach i więzieniach wytypowanych osób, uznanych przez władze za groźne dla bezpieczeństwa państwa.

W akcji wzięło udział około 10 tysięcy funkcjonariuszy, którzy wdzierali się do mieszkań i zabierali z nich wytypowanych ludzi bez podania przyczyny. Po wstępnym przesłuchaniu wywożono ich do ośrodków, był internowani.

Według dr Mirosława Golona, dyr. Oddziału IPN w Gdańsku, internowania były największą, po okresie stalinowskim, zbiorową represją, która objęła około 10 tysięcy ludzi

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*