Ile lat ma Gdańsk

Ile lat ma Gdańsk? Więcej, niż sądzono do tej pory

Czy wiesz, ile lat ma Gdańsk? Jego historia jest starsza, niż pojawienie się w nim św. Wojciecha na końcu X wieku

Dzięki najnowszym badaniom udało się ustalić, ile lat ma Gdańsk. Nowe, określane jako sensacyjne odkrycie pod Ratuszem Głównego Miasta w Gdańsku, wskazuje na istnienie konstrukcji obronnej w latach 30. X wieku!

Dzisiejszy budynek Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku na ul. Długiej pochodzi z okresu późnego średniowiecza. W latach 70. XX wieku, po odbudowie skutków zniszczeń II wojny światowej, uczyniono z Ratusza siedzibę główną Muzeum Historii Miasta Gdańska, obecnie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Pod Ratuszem w latach 70. prowadzono prace archeologiczne pod kier. prof. Andrzeja Zbierskiego. Znalazł on pozostałości drewnianych konstrukcji. Jedną z nich datowano na XIII wiek. Co do drugiej natomiast miano wątpliwości, a prof. Zbierski określił, że pochodzi z lat 30. X wieku.

Problem wtedy był taki, że wówczas nie było badań dendrochronologicznych i nie każdy w tę koncepcję uwierzył. Po 52 latach Muzeum Gdańska rozpoczęło prace w piwnicach Ratusza Głównego Miasta, a wymogiem było przeprowadzenie prac archeologicznych. W jednym z trzech wykopów natrafiliśmy na sensację

– powiedział Andrzej Gierszewski, rzecznik prasowy Muzeum Gdańska.

Do tej pory sądzono, że w tym miejscu istniała osada, która miała powstać w latach 50-60. XI wieku. Dzięki najnowszym badaniom dendrochronologiczmym i radiowęglowym drewnianych pozostałości konstrukcji udało się ustalić, że osada obronna pochodzi z lat 30. X wieku, a Gdańsk jako osada istniał już w pierwszej dekadzie X wieku. Oznacza to, że Gdańsk istniał w tym miejscu wiele dekad zanim zjawił się tutaj św. Wojciech w 997 roku.

Wszystko wskazuje na to, że w tym miejscu istniała osada obronna. Mamy tu najstarsze zachowane pozostałości archeologiczne świadczące o początkach naszego miasta (…) I na tej podstawie seria datowań i radiowęglowych, i dendrochronologicznych jednoznacznie wskazuje nam, że jesteśmy w pierwszych dekadach X wieku. Tych dowodów nie możemy obalić i jest to temat, którego już nie możemy wykreślić z podręczników. Najstarsza osada musiała więc istnieć w tych rejonach.

(…) Zaprosiliśmy wielu specjalistów z różnych dziedzin, by w sposób pełny opracować badania. One trwają, z przerwami, od sierpnia. Na miejscu wykopów było więcej, ale w tych innych pozostałości nie są tak dobrze zachowane jak w tym wykopie.

– powiedział dyrektor Muzeum Gdańska, Waldemar Ossowski.

Odkrycie ma zostać udokumentowane w publikacjach i wystawach Muzeum Gdańska, a sama konstrukcja zostanie niebawem zasypana, gdyż dostaje się do niej woda. Pobrano już próbki i będą trwały kolejne badania.

Fot. Wikimedia Commons – Nikater

Źródło:

  • Aleksandra Nietopiel, Gdańsk jest starszy, niż sądzono. Sensacyjne odkrycie w Ratuszu [dostęp: 23.12.2022].

Comments are closed.