15 grudnia 1595 roku urodził się Jerzy Ossoliński

Tego dnia 1595 roku urodził się Jerzy Ossoliński herbu Topór

Jerzy Ossoliński urodził w Sandomierzu. Był dyplomatą, podstolim wielkim koronnym od 1630, marszałkiem sejmu 1631, starostą bydgoskim od 1633, podskarbim nadwornym koronnym od 1633, wojewodą sandomierskim od 1636, podkanclerzem koronnym od 1639, kanclerzem wielkim koronnym od 1643. Zmarł 9 sierpnia 1650 w Warszawie.

Jerzy Ossoliński był świetnym pisarzem, pozostawił po sobie jeden z najlepszych polskich pamiętników swojej epoki.

Comments are closed.