Virtuti Militari

25 marca 1933 roku została uchwalona nowa ustawa o Orderze Virtuti Militari

Tego dnia 1933 roku Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nową ustawę o Orderze Virtuti Militari

Nowa ustawa o Orderze Virtuti Militari została ogłoszona 8 maja 1933 roku. Ustawa przeniosła Święto Orderu na 11 listopada oraz zmieniła jego nazwę na Order Wojenny Virtuti Militari – a nie jak dotychczas „Wojskowy”. Wprowadzone zostały także zmiany wyglądu odznak orderowych, precyzyjniej określono warunki przyznawania poszczególnych klas orderu, uzależnione od funkcji odznaczonego i kwalifikacji czynu.

Nowa ustawa rozszerzała ponadto zakres przywilejów. Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari otrzymali dodatkowo uprawnienia do 80% zniżki kolejowej oraz leczenia na koszt skarbu państwa, w przypadku jeżeli choroba była skutkiem służby wojskowej w czasie wojny. Państwo polskie było zobowiązane również dostarczyć im pracy, zapewniającej godne utrzymanie, natomiast niezdolni do pracy i nie mający odpowiednich warunków materialnych otrzymywali zaopatrzenie jak dla osób szczególnie zasłużonych.

Comments are closed.