umowa graniczna pomiędzy Polską a ZSRR

5 lutego 1946 roku weszła w życie umowa graniczna pomiędzy Polską a ZSRR

Tego dnia 1946 roku weszła w życie umowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich na temat przebiegu granicy polsko-sowieckiej zawarta w Moskwie 16 sierpnia 1945 roku

Umowa graniczna pomiędzy Polską a ZSRR została podpisana w imieniu RP przez Edwarda Osóbka-Morawskiego, a w imieniu ZSRS przez Wiaczesława Mołotowa. Wymiana ratyfikowanych dokumentów nastąpiła 5 lutego 1946 w Warszawie, i od tego dnia umowa była obowiązującą, tzn. od tego dnia de iure istnieje w swoim dzisiejszym kształcie polska granica wschodnia (poza mniejszymi późniejszymi zmianami (Umowa o zmianie granic z 15 lutego 1951).

Podstawą wytyczenia granicy miała być tzw. linii Curzona. Faktycznie granica wschodnia odchyla się w wielu przypadkach od tej linii na niekorzyść Polski jak w rejonie Grodna o blisko 20 km (gdzie linia Curzona przebiegała wzdłuż Niemna), chociaż w umowie granicznej z 1945 r. (art. 1) stwierdzano formalnie (propagandowo) jedynie o odchyleniach od tej linii na rzecz Polski.

Na zdj. warianty linii Curzona przygotowane na konferencję w Teheranie w 1943 roku. Źródło: Wikimedia Commons

Comments are closed.