Tag: Formuły Radbrucha

Artykuły historyczne I wojna światowa i okres międzywojenny II wojna światowa Slider

Ustawodawstwo hitlerowskie w świetle Formuły Radbrucha

Lex iniustissima non est lex- prawo rażąco niesłuszne nie jest prawem. Tą sentencją można podsumować Formułę Radbrucha, która głosi, że jeżeli przepis prawny skrajnie narusza normy moralne przyjęte za ogólnie obowiązujące, to nie może być nazywany prawem. Obywatele nie są zobowiązani do jego przestrzegania, a sądownictwo i administracja państwowa do […]