Tag: XIX wiek

Kalendarium historyczne

12 lipca 1900 roku w Kaliszu odsłonięto pomnik cara Aleksandra II

Pomnik został odsłonięty 12 lipca 1900 przy Alei Wolności w Kaliszu. Na wysokim, białym postumencie umieszczono popiersie cara Aleksandra II (1855-1881). Na przedniej ścianie cokołu widniał napis, komu poświęcony jest pomnik. Umieszczono na nim także informacje o najważniejszych wydarzeniach z czasów panowania cara: uwłaszczenie chłopów z 1864 roku, utworzenie guberni […]

Artykuły historyczne Historia XIX wieku

Jak car polskie miasta likwidował

Powszechnie wiadomo, że w okresie niewoli narodowej zaborcy stosowali wiele form represji wymierzonych głównie w Polaków. Działania te ograniczały zarówno wolności, ale także prawa w sferze gospodarki czy kultury. Osobliwym tego przykładem była reforma miejska, przeprowadzona w latach 1869-1870 na ziemiach Królestwa Polskiego, której efekty pozostały po dziś dzień. Położenie […]

Kalendarium historyczne

8 lipca 1824 roku urodził się Włodzimierz Krzyżanowski

Władysław Krzyżanowski urodził się 8 lipca 1824 roku w Rożnowie. W jego rodzinie znajdowali się członkowie wojsk napoleońskich oraz powstaniec listopadowy. Trafił do Poznania, gdzie zaangażował się w działalność konspiracyjną. Po udziale w antypruskim powstaniu wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Za Atlantykiem zamieszkał w Wirginii i pracował przy budowie kolei na […]

Kalendarium historyczne

5 lipca 1861 roku miała miejsce bitwa pod Carthage podczas wojny secesyjnej

Do bitwy pod Carthage doszło 5 lipca 1861 roku na terenie stanu Missouri. Naprzeciwko siebie stanęła gwardia stanu Missouri pod dowództwem gubernatora Jacksona i armia Unii dowodzona przez płk. Siegela. Wojska unijne podążały za oddziałami gwardii stanowej. Poszukiwały one gubernatora Jacksona i jednostek Konfederacji. Gwardia Missouri sympatyzowała bowiem z żołnierzami […]

Kalendarium historyczne

4 lipca 1807 roku urodził się Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi urodził się 4 lipca 1807 roku w Nicei. W dzieciństwie uczył się od weterana wojen napoleońskich, który nauczył go języka włoskiego i miłości do kraju. Następnie Garibaldi pracował jako marynarz. Ok. 1833 roku wstąpił do organizacji Młode Włochy i obiecał walczyć o wyzwolenie ojczyzny spod panowania austriackiego aż […]

Kalendarium historyczne

1 lipca 1863 roku rozpoczęła się bitwa pod Gettysburgiem

Do bitwy pod Gettysburgiem doszło podczas wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, która toczyła się w latach 1861-1865. Starcie zbrojne było punktem zwrotnym całej wojny. Do czasu spotkania się armii Konfederatów z armią Unii pod Gettysburgiem, wojna toczyła się głównie na terytorium Skonfederowanych Stanów Ameryki w Wirginii. Sukcesy w niej odnosiły […]

Kalendarium historyczne

27 czerwca 1863 roku powieszono gen. Zygmunta Sierakowskiego

Zygmunt Sierakowski urodził się 19 maja 1827 roku. Studiował na Uniwersytecie Petersburskim, na którym angażował się w działalność patriotyczną. Utrzymywał kontakty z wileńską młodzieżą patriotyczną. W 1848 roku próbował nielegalnie przekroczyć granicę, za co został wysłany do korpusu karnego jako zwykły żołnierz. Na mocy amnestii po śmierci cara Mikołaja I […]

Kalendarium historyczne

22 czerwca 1805 roku urodził się Giuseppe Mazzini

Był założycielem organizacji „Młode Włochy” i „Młoda Europa”. Ta druga miała charakter międzynarodowy i rewolucyjny. Sprzeciwiała się ładowi, który powstał po kongresie wiedeńskim. Brał udział w Wiośnie Ludów i walczył przeciwko Austriakom. Prezentował poglądy republikańskie i nie zgadzał się na to, żeby zjednoczone Włochy były królestwem. Gdy w 1860 Giuseppe […]