Tag: Greckie poleis

Multimedia

Ustroje greckich poleis

Arystoteles jest z całą pewnością jednym z najbardziej znanych filozofów w historii. W swoich pracach podejmował bardzo różne zagadnienia, a jednym z nich była polityka. Opisywał w kilku tekstach ustroje poleis i ich idealne wersje. Zapraszam zatem na krótki wykład z polityki antycznego świata. A, najważniejsze, na końcu kącik poetycki, […]