Tag: kobiety w średniowieczu

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Kobiety w kręgu władców piastowskich

Podział społeczeństwa średniowiecznego pomijał kobiety, traktując je jako bardziej skłonne do grzechu. Wynikało to z obrazu kobiety utrwalonego w Biblii – Ewa została podporządkowana Adamowi, lecz jej nieposłuszeństwo doprowadziło do wygnania pierwszych ludzi z raju. Z powodu tej „ułomności” kobiety powinny być traktowane surowiej. Z drugiej strony pojawiła się tendencja […]