Tag: Nowe Muzeum w Lublinie

Inne Wydarzenia

Nowe Muzeum w Lublinie

W Lublinie planowane jest otworzenie placówki upamiętniającej dorobek mieszkańców wschodnich terenów Rzeczypospolitej. Minister kultury i dziedzictwa kulturowego Piotr Gliński dał zielone światło na utworzenie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Potencjalną lokalizacją dla muzeum jest dawny pałac Lubomirskich, który obecnie należy do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Budynek wielokrotnie był poddawany przebudowie, obecny […]