Tag: Oblężenie Leningradu

Oblężenie Leningradu
Kalendarium historyczne

27 stycznia 1944 roku zakończyło się niemieckie oblężenie Leningradu, które trwało blisko 900 dni

Oblężenie Leningradu – Niemieckie oblężenie zostało przerwane na skutek sowieckiej ofensywy zimowej, która ostatecznie odrzuciła Niemców od miasta. Podczas trwającego od 8 września 1941 roku oblężenia Leningradu w wyniku głodu, mrozu, bombardowań i ostrzału artyleryjskiego życie straciło prawdopodobnie około miliona osób, choć źródła sowieckie oficjalnie mówią o 649 tysiącach zmarłych […]