Tag: pieniądz papierowy

Artykuły historyczne Historia XIX wieku Nowożytność Slider

Rewolucja przemysłowa i jej konsekwencje

Na początku XVI wieku Europa Wschodnia znajdowała się na podobnym poziomie rozwoju kultury materialnej co Europa Zachodnia. Z czasem jednak na zachód od Łaby zaczęły tworzyć się okoliczności sprzyjające powstaniu gospodarki rynkowej i kapitalizmu, podczas gdy na wschód od tej rzeki rozwinął się system folwarczno-pańszczyźniany, w którym wielkim posiadaczom ziemskim […]