Tag: Przegląd Sportowy

Artykuły historyczne Biografie I wojna światowa i okres międzywojenny II wojna światowa Publicystyka

Kazimierz Wierzyński

Kazimierz Wierzyński prowadził niezwykle bujne życie w okresie zaborów i II Rzeczypospolitej. Obok wielu działań i sukcesów na polu literatury, lata 1894-1939 związane są z eksplozją sportowych zainteresowań Wierzyńskiego i jego imponującym dorobkiem intelektualnym w tej dziedzinie. O sile pasji poety, ale także o rosnącym znaczeniu sportu w życiu społecznym, […]