Tag: Śluza Cybińska

Połączenie przepustów w Śluzie Cybińskiej. Fot. Wikipedia Commons.
Inne Wydarzenia

Odkryto wejście do fragmentu 150 – letnich fortyfikacji

Podczas prac remontowych prowadzonych na jednej z poznańskich ulic wykonano wykop inspekcyjny, dzięki któremu robotnicy dostali się… do południowego przepustu Śluzy Cybińskiej. Śluza Cybińska jest obiektem hydrotechnicznym wchodzącym w skład fortyfikacji Twierdzy Poznań. Powstała w 1845 r., początkowo miała składać się z trzech przepustów, jednakże ostatecznie zbudowano tylko dwa. Północy […]