Tag: szkolnictwo zawodowe i ogólnokształcące

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Szkolnictwo ogólnokształcące w Polsce w latach 1948 – 1961

Polityka oświatowa Polski Ludowej, którą datuje się od lipca 1944 roku, kształtowała się w toku walki o socjalistyczny charakter państwa polskiego. Do czynników, jakie wpłynęły na ustalenie jej zasadniczych kierunków rozwoju zaliczamy ideologię społeczną, poziom gospodarki, stosunki demograficzne oraz uzyskanie nowych granic państwowych. O ile pierwsze powojenne lata były niezwykle […]