Tag: tarnowski

Artykuły historyczne Nowożytność Slider

Polskie nowożytne piśmiennictwo wojskowe

W epoce nowożytnej powstały dzieła, które określa się mianem piśmiennictwa wojskowego. Są to dzieła powstałe w XVI-XVIII w., a ich ramy wyznaczają powstanie polskiej myśli wojskowej oraz powstanie historii jako nauki. Stąd też okres funkcjonowania piśmiennictwa wojskowego można nazwać okresem przedhistorycznym dla polskiej historiografii wojskowej. Precyzując definicję należy stwierdzić, iż […]

Artykuły historyczne Nowożytność Slider

Sejm piotrkowski 1562 r. – ,,sądny dzień’’

Sejm zwołany 30 listopada 1562 r. w Piotrkowie miał daleko pomne skutki nie tylko dla ostatnich Jagiellonów. Rozpoczął on realizację postulatów ruchu egzekucyjnego, odebrał królewszczyzny z rąk magnatów oraz utworzył wojsko kwarciane. O wydarzeniach tego właśnie sejmu opowiada ten artykuł. 1. Ruch egzekucyjny – kształtowanie Szlachta obawiała się wpływów magnackich, […]