Tag: Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu

Książki Recenzje

Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna | Recenzja

Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna, Aneta Pieniądz Próba charakterystyki więzi braterskich na podstawie źródeł późno i po karolińskich. Autorka poszukując odpowiedzi na pytanie o istotę owych relacji, zagłębiła się w szeroki wachlarz IX – wiecznych przekazów religijnych, państwowych i prywatnych by wyciągnąć z nich esencję stosunków łączących […]