Tag: zaciąg

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Wojsko koronne w późnym średniowieczu

Rozwojowi struktur państwowych towarzyszy na ogół rozwój struktur wojskowych. Państwo polskie w średniowieczu przeszło wiele zmian, które wpłynęły zarówno na ustrój, jak i na szeroko pojętą wojskowość. Początkowo organizacja sił zbrojnych opierała się na drużynie, w skład której wchodziły oddziały wojów książęcych i wspierające je pospolite ruszenie, złożone z mieszkańców […]