Tag: zamek w ostrogu

Multimedia Slider

XVII wieczny zamek w Ostrogu | rekonstrukcja 3D

Stary gród ruski, pierwsze wzmianki pochodzą z 1100 roku. W 1386 roku przyłączony do Wielkiego Księstwa Litewskiego; własność m.in. Ostrogskich, Zasławskich, Wiśniowieckich, Sanguszków, Jabłonowskich, Dubieńskich.W XVII wieku od zachodu miasto otrzymało dodatkowe ziemne umocnienia z wałem, fosą i pięcioma bastionami. W latach 1609–1753 Ostróg stał się ośrodkiem ordynacji założonej przez wojewodę wołyńskiego […]