Tag: Żiwkow

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Obalenie rządu Żiwkowa w Bułgarii

Todor Żiwkow był autokratą komunistycznym. Od czasu objęcia stanowiska I sekretarza Bułgarskiej Partii Komunistycznej w 1954 roku, stanowiska premiera (po zniszczeniu opozycji w łonie partii) w 1962 roku, a w końcu w latach 1971-1989 przewodniczącego Rady Państwa starał się utrzymać jak najściślejsze stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich. To […]