W wieku 88 lat zmarł były premier Polski Jan Olszewski

Urodzony w Warszawie, 20 sierpnia 1930 roku, był członkiem Szarych Szeregów i uczestnikiem Powstania Warszawskiego mając niespełna 14 lat. W III RP piastował funkcję Prezesa Rady Ministrów.

Był prawnikiem związanym z wieloma inicjatywami i kołami intelektualnymi, wśród których wymienić warto współpracę z Janem Józefem Lipskim i środowiskiem ówczesnych socjaldemokratów, Uczestniczył w „Klubie Krzywego Koła” i pracował w redakcji periodyku „Po Prostu”. Członek Loży Wolnomularskiej „Kopernik” i jej zasłużony działacz. W latach sześćdziesiątych obrońca sądowy w wielu procesach o charakterze politycznym – między innymi Adama Michnika, Karola Modzelewskiego, czy Melchiora Wańkowicza. Sygnatariusz „Listu 59”. Jeden ze współzałożycieli Polskiego Porozumienia Narodowego i Komitetu Obrony Robotników. Znany z reprezentowania uczestników wydarzeń radomskich podczas ich procesów sądowych. W latach osiemdziesiątych Jan Olszewski doradzał prawnie „Solidarności”. Był jednym z członków obrad „Okrągłego Stołu”. W 1991 roku Poseł na Sejm z listy Polskiego Porozumienia Centrum. W grudniu 1991 roku został powołany na stanowisko Prezesa Rady Ministrów, funkcję pełnił do czerwca 1992 roku. Następnie współtworzył Ruchu Odbudowy Polski oraz ugrupowanie Ruch Patriotyczny. Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego i Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu.

Zamarł 7 lutego 2019 roku w wieku 88 lat.

Fot. Wikimedia Commons
Andrzej Włusek 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*