Jan Olszewski

7 lutego 2019 roku zmarł Jan Olszewski, były premier RP

7 lutego 2019 roku, w wieku 88 lat zmarł były premier Polski, Jan Olszewski

Jan Olszewski urodził się w Warszawie, 20 sierpnia 1930 roku. Był członkiem Szarych Szeregów i uczestnikiem powstania warszawskiego mając niespełna 14 lat. W III RP piastował funkcję Prezesa Rady Ministrów.

Był prawnikiem związanym z wieloma inicjatywami i kołami intelektualnymi, wśród których wymienić warto współpracę z Janem Józefem Lipskim i środowiskiem ówczesnych socjaldemokratów, Uczestniczył w „Klubie Krzywego Koła” i pracował w redakcji periodyku „Po Prostu”.

Członek Loży Wolnomularskiej „Kopernik” i jej zasłużony działacz. W latach 60. obrońca sądowy w wielu procesach o charakterze politycznym – między innymi Adama Michnika, Karola Modzelewskiego, czy Melchiora Wańkowicza. Sygnatariusz „Listu 59”. Jeden ze współzałożycieli Polskiego Porozumienia Narodowego i Komitetu Obrony Robotników.

Znany z reprezentowania uczestników wydarzeń radomskich podczas ich procesów sądowych. W latach osiemdziesiątych Jan Olszewski doradzał prawnie „Solidarności”. Był jednym z członków obrad „Okrągłego Stołu”. W 1991 roku Poseł na Sejm z listy Polskiego Porozumienia Centrum. W grudniu 1991 roku został powołany na stanowisko Prezesa Rady Ministrów, funkcję pełnił do czerwca 1992 roku. Następnie współtworzył Ruchu Odbudowy Polski oraz ugrupowanie Ruch Patriotyczny. Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego i Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu.

Zamarł 7 lutego 2019 roku w wieku 88 lat.

Fot. Wikimedia Commons

Comments are closed.