XX lat prac konserwatorskich w zespole klasztornym Kanoników Regularnych Laterańskich i bazylice Bożego Ciała na Kazimierzu

Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich, Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Sima Art i nasz Oddział SHS serdecznie zapraszają na konferencję naukową „XX lat prac konserwatorskich w zespole klasztornym Kanoników Regularnych Laterańskich i bazylice Bożego Ciała na Kazimierzu”. Obrady rozpoczną się 20 marca o godz. 9.00 w klasztorze przy ul. Bożego Ciała 26.

Program sesji

9:00 Otwarcie sesji: Joanna Daranowska-Łukaszewska, ks. proboszcz Piotr Walczak
9:00-9:50 Bogusław Krasnowolski: Kościół Bożego Ciała z klasztorem Kanoników Regularnych Laterańskich na tle formowania i przekształceń układu przestrzennego Kazimierza
9:50-10:10 Krystyn Kozieł: Prezentacja obiektu
10:10-10:30 Tomasz Węcławowicz: Architektura kościoła p.w. Bożego Ciała w Krakowie i jej przemiany
10:30-10:50 Marek Walczak: Interpretacja Grobu Bożego w odniesieniu do reliktów odkrytych w prezbiterium kościoła Bożego Ciała w Krakowie
10:50-11:10 Joanna Daranowska- Łukaszewska: Przemiany w wyposażeniu kościoła Bożego Ciała w Krakowie
11:10-11:40 Przerwa na kawę
11:40-12:00 Paweł Pencakowski: Nowożytne renowacje kościoła Bożego Ciała w Krakowie
12:00-12:20 Beata Frey-Stec: Źródła ikonograficzne w wyposażeniu kościoła Bożego Ciała w Krakowie
12:20-12:40 Jerzy Żmudziński: Malarstwo Tomasza Dolabelli w kościele Bożego Ciała w Krakowie
12:40-13:00 Joanna Daranowska-Łukaszewska: Rzeźba w ołtarzu głównym
13:00-13:50 Przerwa
13:50-14:10 Krystyn Kozieł: Konstrukcja, snycerka i rzeźba drewniana wystroju prezbiterium kościoła Bożego Ciała
14:10-14:30 Marta Bobek: Relikty dekoracji malarskich w prezbiterium kościoła Bożego Ciała w Krakowie
14:30-14:50 Artur Chojnacki: SKOZK w ratowaniu kościoła Bożego Ciała w Krakowie
14:50-15:10 Stanisław Dziedzic: Urząd Miasta Krakowa a Kanonicy Regularni
15:10-15:30 ks. proboszcz Piotr Walczak: Moje życie i funkcjonowanie kościoła konserwowanego
15:30-15:50 Paweł Pencakowski: Między doktryną a praktyką konserwatorską
15:50 Podsumowanie ks. Marian Szczecina

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*