Multimedia

Multimedia

Hanza – początki i przyczyny potęgi Hanzy – Część I

Hanza, czyli związek kupców, a później związek miast kupieckich to bardzo ciekawa struktura, która powstała w XIII wieku i trwała do drugiej połowy XVII wieku. Swym zasięgiem obejmował basen morza bałtyckiego oraz północnego, a jej potęga gospodarcza i militarna potrafiła rzucić na kolana nawet władców ówczesnej Europy. Hanza była tworem […]

Multimedia

Co myśleli o Polakach Rosjanie w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Rzeczpospolita z Wielkim Księstwem Moskiewskim, a później z cesarstwem rosyjskim na przestrzeni 3 ostatnich stuleci jej istnienia głównie utrzymywała wrogie stosunki. Państwo moskiewskie z racji parcia na zachód i jednoczenia ziem ruskich było największym zagrożeniem dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Bardzo rzadko dochodziło do współpracy między obu państwami i to tylko […]

Multimedia

Jedwabne – ziemia odkrywa dowody zbrodni | Wizny Dziennik Polowy

Zbrodnia w Jedwabnem od czasu wydania książki „Sąsiedzi” Jana Tomasza Grossa budzi ogromne emocje. Nierzetelna i stronnicza, a przede wszystkim niepoparta kompleksowymi badaniami terenowymi, których przecież nie było. Z „obowiązującą” narracją rozprawia się Marek Jan Chodakiewicz – profesor w The Institute of World Politics w Waszyngtonie, który wskazuje, że nie […]

Multimedia

Słup kamienny z inskrypcją, VIII wiek | Archeologia Nie z Tej Ziemi

Jak wiemy z ostatniego odcinka początki chrześcijaństwa w Irlandii związane są ze Świętym Patrykiem, którego misja przypada na V wiek naszej ery. Czy religia przedchrześcijańska, w tym wypadku religia celtycka zniknęła wraz z pojawieniem się nowej religijnej fali czy przetrwała do wieków późniejszych? Jeśli tak to w jakiej formie? Dzięki […]