Tag: Afazja

Książki Recenzje

Przemysław Dakowicz, Afazja polska | Recenzja

Przemysław Dakowicz, Afazja polska Na samym początku warto czytelnikowi przybliżyć, czym właściwie jest owa tytułowa afazja. Otóż zgodnie z definicją jest to: spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy u człowieka, który już uprzednio opanował te czynności. Opis choroby dalej mówi, iż osoba […]