Tag: Aleksander I Romanow

Aleksander I Romanow
Kalendarium historyczne

1 grudnia 1825 roku w Taganrogu zmarł Aleksander I Pawłowicz Romanow

Aleksander I Romanow urodził się 23 grudnia 1777 roku w Petersburgu. Władzę carską objął w 1801 roku. Pierwszymi krokami w polityce wewnętrznej było zniesienie cenzury książek, zakaz stosowania tortur w czasie prowadzenia śledztwa, liberalizacja handlu zagranicznego oraz zniesienie poddaństwa chłopów. Początkowo starał się zachować odpowiedni dystans do wznieconej przez Francuzów […]