Tag: Bartyzel

Publicystyka Slider Wywiady

Ci którzy poznali błędy historii, na ogół jej nie tworzą – rozmowa z prof. Jackiem Bartyzelem

Panie Profesorze, proszę wybaczyć pytanie typu: „co było najpierw jajko czy kura?”, ale zacząć trzeba od pytania o genezę władzy monarszej. W podręcznikach historii przedstawia się ją jako przejmowanie władzy od rad plemiennych przez ambitne jednostki. Zazwyczaj kojarzone jest to z przemocą i niesprawiedliwością. Czy władza kolegialna rzeczywiście poprzedzała monarchię? […]